شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۵   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زیستی>
دانشکده علوم زیستی
 
 
 Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
عنوان
متن
سخنران
نوع سمینار
از تاریخ
تا تاریخ
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 145
صفحه اول  1 2 3 4 5 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نوعسخنران عنوان سمینارازتاریخساعت
1متندفاعيه كارشناسي ارشدالهام قیصری بررسی اثر آنزیم‌های پروتئولیتیک، نپریلیزین و آنزیم تجزیه کننده انسولین، بر فرآیند تجمع و تجمع های پپتید‌ آمیلوئید بتا: پیش‌بینی، بررسی مولکولی و سنجش سمیت 331395-10-1314:00
2متندفاعيه كارشناسي ارشدحمیدرضا منصور پیش بینی توانایی اتصال پروتئین به برخی داروهای ضدقارچ شبه لیپید با استفاده از اطلاعات موجود در توالی پروتئین331395-7-2714:00
3متندفاعيه كارشناسي ارشدنرگس شایسته پیش بینی توانایی اتصال پروتئین به برخی آنتی بیوتیک های ضدباکتری با استفاده از اطلاعات موجود در توالی پروتئین331395-7-2514:00
4متنسخنران مدعو--- ---1395-6-2815:30
5متندفاعيه كارشناسي ارشدالهه حیدری مطالعه اثر هیدرولیز لیزوزیم، توسط تریپسین و آلفا-کیموتریپسین، بر تشکیل تجمع توسط لیزوزیم و نیز اثر این آنزیمها بر مجموعه مولکولهای تجمع یافته لیزوزیم331395-6-2111:00
6متندفاعيه كارشناسي ارشدسید سامان نعمتی جداسازی لیپاز از باکتری سراشیا مرسنس، اندازه گیری فعالیت به روش اسپکتروسکوپی فلورسانس و تحلیل کمومتریکی نتیجه ها 331395-5-2010:00
7متندفاعيه كارشناسي ارشدرسول حبیبیبررسی اثر کورکومین و ترکیبات حاصل از تجزیه آن بر ساختار و عملکرد آنزیم پراکسیداز331395-4-1210:00
8متندفاعيه كارشناسي ارشدفاطمه کسکنی اثر کورکومین، دمتوکسی کورکومین و بیس دمتوکسی بر ساختار، عملکرد و پایداری اکسیداتیو آنزیم پراکسیداز 331394-12-1611:30
9متندفاعيه كارشناسي ارشداحسان الله جزایری جونقانی بررسی ایمنی زایی واکسن پلی توپ کاندید DNA ایی ویروس HIV با یادآور واکسن پروتئینی در مدل موشی 331394-12-511:00
10متندفاعيه كارشناسي ارشدسمیرا علیپور ارزیابی کارایی واکسن کاندید ویروس HIV مبتنی بر پروتئین Tat فرموله شده با ادجوانت CpG ODN در مدل موشی331394-12-514:30
11متندفاعيه كارشناسي ارشدمهدیه حسینی تشکیل منفذ در برهم کنش آیورین 2.1 و آنالوگ آن با دو لایه لیپیدی 331394-11-711:00
12متندفاعيه كارشناسي ارشدمیترا خادمی تثبیت آنزیم α–آمیلاز باسیلوس بر نانوساختارهای مزوحفره ی ارگانوسیلیکایی متناوب بر پایه ی مایعات یونی و بررسی اثر آن بر فعالیت و پایداری آنزیم 331394-11-511:00
13متندفاعيه كارشناسي ارشدآرزو شیردل تثبیت آنزیم لیپاز پانکراسی خوکی بر بستر مزوحفره سیلیکایی PMO-IL و بررسی ویژگی¬های کاتالیتیکی و پایداری آن331394-9-811:00
14متندفاعيه كارشناسي ارشدفاطمه قاسمی پیش‌بینی توانایی نفوذ پپتید به غشاء سلولی بر اساس اطلاعات موجود در توالی اسیدهای آمینه پروتئین331394-7-159:00
15متندفاعيه كارشناسي ارشدفروغ کلوندی مطالعه پوسته و گوشته بالایی در منطقه برخوردی زاگرس با استفاده از معکوس سازی همزمان توابع گیرنده و منحنیهای پاشش امواج سطحی 291394-7-111:00
16متندفاعيه كارشناسي ارشدراحیل مختارزاده مطالعه ی ساختار پوسته در منطقه شمال غرب ایران با استفاده از امواج درونی حاصل از نوفه لرزه ای محیطی291394-7-117:00
17متندفاعيه كارشناسي ارشدسمانه رنجبر نوری پیش بینی چندزیرواحدی بودن پروتئین به کمک بررسی ساختار اول پروتئین331394-4-211:00
18متندفاعيه كارشناسي ارشدآرزو همتیان چمنی اثر ازدحام مولکولی بر ساختار و تجمع بتا لاکتوگلوبین طبیعی و حالتهای حد واسط آن331394-3-2314:00
19متندفاعيه كارشناسي ارشدزهرا آل خمیس تاثیر کمپلکسهای ایندیم کورکومین و ایندیم دی استیل کورکومین بر آنزیم آنتی اکسیدان و بررسی برخی از اثرات زیستی آنها331394-3-2311:00
20متندفاعيه كارشناسي ارشدآمنه ارجمندیبررسی میان کنش همین با DNA چهاررشته ای و فعالیت پراکسیدازی DNAزیم متشکل از DNA چهاررشته ای همین331394-3-1911:00
21متندفاعيه كارشناسي ارشدفاطمه احمدزاده مهندسی فتوپروتئین نمیوپسین به منظور بهبود ویژگیهای ساختاری و عملکرد آن331394-3-1811:00
22متنسخنران مدعوپروفسور محسن گرگانی میان کنش سلول و محیط زیست: واهمیت آن در سلامت و بیماریدانشگاه تهران و دانشگاه استنفورد1394-3-1814:00
23متندفاعيه كارشناسي ارشدسارا یزدانی تاثیر آنتی اکسیدانها (ویتامین E) بر تجمع آمیلوئید بتا 42 در شرایط کشت سلول (PC12) 331394-3-214:00
24متندفاعيه كارشناسي ارشدمهدیه مصطفوی بررسی سمیت سلولی و فعالیت ضدباکتریایی آلکالوئید بربرین و برهمکنش آن با DNA چهاررشته¬ای، دورشته¬ای و i- موتیف تلومر انسانی و ژن c-MYC331394-2-3111:00
25متنسخنران دانشگاهفاطمه خدابندهبررسی انرژی و ساختار دو نوکلئوزوم در حضور نیروی خارجی331394-2-2014:00
26متندفاعيه كارشناسي ارشدمیرابوطالب شاملو بررسی اثر شلوغی مولکولی بر ساختار، عملکرد و پایداری حرارتی آنزیم پراکسیداز331394-2-1611:00
27متنسخنران دانشگاهمهری ساجدی یش بینی ساختار دوم پروتئین با استفاده از نقشه های خود سازمانده331394-2-614:00
28متندفاعيه كارشناسي ارشدمرضیه جزینی مطالعه برهم کنش پپتید ضدباکتریایی آیورین 2.1 با غشاء باکتریائی به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی331394-1-3111:00
29متندفاعيه كارشناسي ارشدسارا عبدالمالکی بررسی تاثیر خصوصیات ساختاری پروتئینهای اتصالگر در نحوه تجمع فیلامنت های اکتین331394-1-299:30
30متندفاعيه كارشناسي ارشدفوژان طهماسبی نیا بررسی مقایسه ای اثر کلاتورهای فلزی بر تشکیل تجمعهای آمیلوئیدی پپتیدهای آمیلوئید بتا در حضور و عدم حضور یونهای فلزی331394-1-2214:00
صفحه اول  1 2 3 4 5 صفحه بعد    صفحه آخر