دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده شیمی>
دانشکده شیمی
 
 
هیات علمی
نام

Email:username[at]iasbs.ac.ir

اتاق تلفن علائق تحقیقاتی
1 سعید زکوی

zakavi

202

33153202

2 حمید رضا شهسواری

shahsavari

206

33153206

3 الهام طهماسبی

etahmasebi

121

33153121

4 حمید عبداللهی

abd

122

33153122,331551

5 محمد قلی نژاد

gholinejad

222

33153222

6 فواد کاظمی

kazemi_f

219

33153219

7 حبیب اله کاظمی

habibkazemi

126

33153126

8 بابک کبودین

kaboudin

220

33153220

9 بابک کریمی

karimi

225

33153225,334147

10 محسن کمپانی زارع

kompanym

123

33153123,331551

11 محمدحسین کوثری

mhkowsari

207

33153207

12 محسن لشگری

lashgari

205

33153205

13 زهرا محمد نیا

z.mohamadnia

130

33153130

14 فخری السادات محمدی

fmohammadi

218

33153218

15 محمدمهدی نجف پور

mmnajafpour

201

33153201

16 عبداله نشاط

a.neshat

200

33153200

17 فریبا نظری

nazari

204

33153204

18 ناصر نیک فرجام

nikfarjam

132

33153132

19 فهیمه ورمقانی

f.varmaghani

125

33153125

پسا دکتری
نام

Email:username[at]iasbs.ac.ir

اتاق تلفن علائق تحقیقاتی
نعمت اله امیدی کیا

n_omidikia

0000000

رضا بابادی آقاخان پور

babadi

00000

اعظم توکلی

tavakkoli

33153104

مجتبی خراسانی

m_khorasani

131

33153131

زهرا زند

z_zand

000000

جعفر عباسی

jafarabbasi

112

0000000

فریبرز منصوری

f.mansouri

00000

گوهر آزادی

g.azadi

0000000

مسئول آزمایشگاه
نام

Email:username[at]iasbs.ac.ir

اتاق تلفن علائق تحقیقاتی
حسن کشاورز افشار

keshavarz.afshar

33153007

مسئول دفتر
نام Email:username[at]iasbs.ac.ir اتاق تلفن
زمانلو, فرزانه
zamanlou
232 ساختمان شيمي 33153232