دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زمین>
دانشکده علوم زمین
 
 
هیات علمی
نام

Email:username[at]iasbs.ac.ir

اتاق تلفن علائق تحقیقاتی
1 نجمه اعتماد سعید

n.etemad

339*

33153343

2 مهتاب افلاکی

aflaki

231

33153395

3 ئارام بایت گل

bayetgoll

342

33153346

4 فرهاد ثبوتی

farhads

336

33153340

5 مهدی دارائی

daraeimehdi

241

33153406

6 ابوالفضل رضایی

arezaei

237

33153402

7 مهناز رضائیان

m.rezaeian

332

33153336

8 مسعود ساعت ساز

saatsaz

235

33153400

9 اسماعیل شبانیان

shabanian

337

33153341

10 مجید عباسی

madjid.abbasi

238

33153403

11 عبدالرضا قدس

aghods

333

33153337

12 سیدخلیل متقی

kmotaghi

236

33153401

13 زهره معصومی

z.masoumi

232

33153396

14 ایمان منصف

iman.monsef

233

33153397

15 زهرا موسوی

z.mousavi

239

33153404

16 مصطفی نادری

m.naderi

230

33153394

17 مهدی نجفی

mahdinajafi

331

33153335

18 مريم هنرمند

m.honarmand

338

33153342

مسئول دفتر
نام Email:username[at]iasbs.ac.ir اتاق تلفن
موحد, پریچهر
pmovahed
ساختمان علوم رايانه و فناوري اطلاعات 33153355