شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۵   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زمین>
دانشکده علوم زمین
 
 
 Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
عنوان مقاله
مجله
نام خانوادگی
نام
زبان مقاله
نویسنده
ISI
Proceeding
AbstractBook
Select
Select
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 225
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نام خانوادگیتاریخ مقالهعنوان مقاله
1مقالهMotaghi, K
Shabanian, E
Tatar, M
Cuffaro, M
Doglioni, C
2016-11-15The south Zagros suture zone in teleseismic images
2مقالهKheyrollahi, H
Alinia, F
Ghods, A
2016-10-28Regional magnetic lithologies and structures as controls on porphyry copper deposits: evidence from Iran
3مقالهHonarmand, M
Li, X.-H
Nabatian, Gh
Rezaeian, M
Etemad-Saeed, N
2016-09-18Neoproterozoic–early Cambrian tectono-magmatic evolution of the Central Iranian terrane, northern margin of Gondwana: Constraints from detrital zircon U–Pb and Hf-O isotope studies
4مقالهعباسپور, ن
ابراهیمی, م
هنرمند, م
نباتیان, ق
2016-09-18کانی شناسی و سنگ نگاری سنگهای میزبان در کانه زایی مس قشلاق، شرق زنجان
5مقالهاهرابیان فرد, پ
نباتیان, ق
مختاری, م. ع. ا
هنرمند, م
کوهستانی, ح
2016-09-18زمین شناسی، کانی شناسی، ساخت و بافت کانه زایی کرومیت علم کندی، غرب زنجان
6مقالهمحمدی, م
نباتیان, ق
هنرمند, م
ابراهیمی, م
2016-09-18زمین شناسی، کانه زایی و کانی شناسی کانسار مس دهنه، شمال شرق زنجان
7مقالهنادری, ا
نباتیان, ق
هنرمند, م
کوهستانی, ح
2016-09-18زمین شناسی، کانی شناسی، ساخت و بافت ماده معدنی در کانسار منگنز حلب، جنوب باختر زنجان
8مقالهذوالفقاری, م
نباتیان, ق
عظیم زاده, ا. م
هنرمند, م
عزیزی, پ
2016-09-18زمین¬شناسی، کانه زایی و کانی شناسی کانسار مس- روی- سرب پیرقشلاق، شمال غرب زنجان
9مقالهNajafi, M
2016-09-18Complexities of Gas Exploration Well Planning in the Fars Basin
10مقالهنجفی, م
2016-09-18مشکلات طراحی چاه‌های اکتشافی گاز در حوضه فارس
11مقالهرضائی, ا
گنج خانی, م
ساعت ساز, م
2016-09-08بررسی تاثیر سازند قرمز زیرین بر کیفیت منابع آب زیرزمینی بوسیله روش‌های ژئوالکتریکی در دره آلمالوچای ماهنشان، زنجان
12مقالهرضایی, ا
سبز زاده, ا
2016-09-08نقش تغییرات اقلیم و عوامل انسان‌زاد بر کاهش دبی ورودی به سد کنگیر، ایلام
13مقالهافلاکی, م
داودی, ز
محجل, م
2016-09-08بررسی ساختاری پهنه برش میلونیتی پیرامون توده گرانیتی حسن¬رباط، لایبید، پهنه سنندج-سیرجان
14مقالهEtemad-Saeed, N
Najafi, M
Ghods, A
2016-09-07Evolution of depositional environments in Neogene sediments of Zagros foreland basin, northern Dezful embayment
15مقالهبهیاری, م
محجل, م
مؤید, م
رضاییان, م
2016-09-05بررسی تاثیر تغییرات منطقه ای برافرازش بر شاخص های ژئومورفیک: مطالعه موردی کمپلکس میشو در شمال باختر ایران
16مقالهماهری پیرو, مهدی
قدس, ع
عباسی, م
2016-08-22توموگرافی دوبعدی سرعت موج ML در ایران
17مقالهمعصومی, ز
رضائی, ا
ژاله رجبی, پ
2016-08-19بررسي تأثير گسترش مكاني شهر زنجان بر كيفيت آبهاي زيرزميني با استفاده از سيستم اطلاعات مكاني و تصاوير ماهوارهاي
18مقالهGodard, V
Ollivier, V
Bellier, O
Miramont, C
Shabanian, E
Fleury, J
Benedetti, L
Guillou, V
2016-07-15Weathering-limited hillslope evolution in carbonate landscapes
19مقالهMasoumi, Z
Maleki, J
Sadi Mesgari, M
Mansourian, A
2016-06-24Using an Evolutionary Algorithm in Multiobjective Geographic Analysis for Land Use Allocation and Decision Supporting
20مقالهRezaei, A
Zare, M
Zhan, H
2016-05-31Aquitard Horizontal Dispersion on Reactive Solute Transport in an Aquifer–Aquitard System
21مقالهAhmadi, N
Mousavi, Z
Masoumi, Z
2016-05-12Khoramdarreh Subsidence Estimation Using SAR Interferometry and Investigation its Risks
22مقالهقدس, ع
قاسمی نیا, ر
متقی, خ
طالبیان, م
چن, ل
2016-05-12تعیین روابط کاهندگی امواج برشی در فواصل کانونی نزدیک
23مقالهمحمودآبادی, م
تاتار, م
متقی, خ
یمینی فرد, ف
2016-05-12ساختار سرعتي گوشته فوقاني در مناطق تصادمي زاگرس و البرز
24مقالهمتقی, خ
قدس, ع
ثبوتی, ف
2016-05-12مطالعه ساختار ليتوسفر در البرز غربي با استفاده از توموگرافي امواج دورلر
25مقالهرحمانی, م
متقی, خ
قدس, ع
ثبوتی, ف
چن, ل
طالبیان, م
جیانگ, م
یومی, ح
2016-05-12وجود يك ساختار سرعت لرزه اي قوي زير منطقه تصادمي زاگرس
26مقالهقاسمی نیا, ر
متقی, خ
قدس, ع
طالبیان, م
چن, ل
2016-05-12تغييرات كاهندگي امواج برشي در البرز غربي
27مقالهقربانعلی زاده, و
متقی, خ
ثبوتی, ف
قدس, ع
2016-05-12مطالعه ساختار ليتوسفر شمالغرب ايران با استفاده از تابع گيرنده S
28مقالهضرونی زاده, ز
متقی, خ
قدس, ع
ثبوتی, ف
2016-05-12برآورد رابطه ي كاهندگي طيفي در ناحيه شمال غرب ايران
29مقالهRahmani, M
Jalili, S
Saatsaz, M
Monsef, I
2016-05-12‫Assessment of Municipal Landfill Site using Geoelectrical Surveys
30مقالهبابایی, س
موسوی, ز
روستایی, م
2016-05-04آنالیز سری زمانی تصاویر راداری با استفاده از روش های طول خط مبنای کوتاه (SBAS) و پراکنش کننده های دائمی (PS) در تعیین نرخ فرونشست دشت قزوین
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد    صفحه آخر