شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۵   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زمین>
دانشکده علوم زمین
 
 
 Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
عنوان
متن
سخنران
نوع سمینار
از تاریخ
تا تاریخ
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 286
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نوعسخنران عنوان سمینارازتاریخساعت
1متنسخنران دانشگاهسحر لجم اورک منابع نفتی در فروافتادگی دزفول291395-10-2817:00
2متنسخنران دانشگاه صلاح الدین شریفی نیازغال سنگ 291395-10-2817:15
3متنسخنران دانشگاهمحمد حسین محمدنیا سازندهای آهن نواری291395-10-2817:30
4متنسخنران دانشگاهکامیار خیرخواه لرزه خیزی القایی 291395-10-1417:00
5متنسخنران دانشگاهمریم طالبی رخداد انقراض در مرز کرتاسه – ترشیری291395-10-1417:30
6متندفاعيه كارشناسي ارشد مسعود ارشدیبررسی تکتونیک فعال در پایانه ی جنوب خاوری گسله ی شمال تبریز، جنوب ارتفاعات بزقوش291395-10-811:00
7متندفاعيه كارشناسي ارشدصباح سهامی بررسی تکتونیک فعال در پهنه‌ی گسلی میانه291395-10-814:30
8متندفاعيه كارشناسي ارشدمعصومه اردکان بررسی نقش جنبشهای سنوزوییک (الیگوسن‌-کواترنری) در شکلگیری دره‌ی طارم291395-10-711:00
9متنسخنران دانشگاهاشرف حسینی زمین شناسی پزشکی فلورین291395-10-717:00
10متنسخنران دانشگاهسیدعرفان‌بابایی کارست291395-10-717:30
11متندفاعيه كارشناسي ارشدحسن مقیمی مطالعه‌ی زمین شناسی سطح الارضی – تحت الارضی سبلان در پیوند با انرژی زمین گرمایی291395-9-1515:30
12متنسخنران دانشگاهعلی هاشمی گرانش در مناطق فرورانش291395-9-917:00
13متنسخنران دانشگاهسعید قره داغی بررسی ویژگی های ساختاری سامانه ی گسلی شمال باختری-جنوب خاوری ایران مرکزی: پهنه ی آوج-دهشیر 291395-9-917:30
14متنسخنران دانشگاهرضا زین الدینی میمند بررسی و مقایسه همرفت گوشتۀ با فرض های مختلف برای چشمه های گرمایشی درون زمین 291395-9-217:00
15متنسخنران دانشگاهمحمد رفایتی مینایی تعیین روابط کاهندگی امواج لرزهای در فواصل نزدیک گسل291395-9-217:30
16متنسخنران دانشگاهامید هوشدار مهجوب افیولیت ها شاهدی از بقایای پوسته ی اقیانوسی با نگرشی بر افیولیت های پالئوتتیس 291395-9-116:00
17متنسخنران دانشگاهطاهره موسوی مطالعه‌ی ساختارهای سرعتی عمیق با استفاده ازتوموگرافی دورلرز291395-8-2517:00
18متنسخنران دانشگاهسعید گرزی زنجانی آتشفشان ها و روش های مطالعه ی دگرشکلی آن ها291395-8-2517:30
19متنسخنران دانشگاهاشرف حسینی روش های و طراحی داده های لرزه ای291395-8-1817:00
20متنسخنران دانشگاههادی جوادی کاربرد مطالعات هیدروشیمی و ایزوتوپی برای شناسایی منشأ آبهای ژئوترمال291395-8-1817:30
21متنسخنران دانشگاهفاطمه گمار توموگرافی دوبعدی سرعت موج برشی ML در ترکیه291395-8-1117:00
22متنسخنران دانشگاهپریسا اسلامی اساس روش H/V در بررسی اثر ساختگاه291395-8-417:00
23متنسخنران دانشگاهآرزو جوهر مهاجرت لرزه ای به روش فرکانس _ عدد موج291395-8-417:30
24متنسخنران دانشگاهمینا محمدی بدست آوردن اثر ساختگاه در سطح شهر زنجان با استفاده ازنمودارپاشش امواج سطحی 291395-7-2717:00
25متنسخنران دانشگاهالهه امن پور مطالعه تعامل احتمالی گسل شمال البرز و رسوبات دریاچه ای پیرامون در منطقه کلاردشت و مرزن آباد 291395-7-2617:30
26متندفاعيه كارشناسي ارشدعیسی کرمی‌ ساختاری- ژئومورفولوژی سبلان در پیوند با منابع زمین- گرمایی291395-7-1714:00
27متنسخنران دانشگاهمرضیه شعبانی پارامترهای موثر در پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی291395-7-1317:00
28متنسخنران دانشگاهصغری بارانی عوامل زمین‌شناسی موثر بر رژیم جریان آب زیرزمینی291395-7-1317:30
29متندفاعيه كارشناسي ارشدامیر پالیزوان سازوکار گسلش کواترنری در باختر کرمانشاه و پیوند آن با لرزه خیزی گستره 291395-7-1214:00
30متندفاعيه كارشناسي ارشدشهرام احمدی مطالعه ناهمسانگردی لرزه¬ای پوسته در منطقه زنجان و گیلان291395-7-714:00
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر