شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۵   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات>
دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات
 
 
فارغ التحصیلان Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
نام خانوادگی
نام
فارغ التحصیلدر حال تحصیل
مقطع
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 242
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطعنام کاربریوضعیت تحصیلی
1اطلاعات بیشترمتینابراهیم خانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيmat.ebrahimkhaniدر حال تحصیل
2اطلاعات بیشترمسعودابراهیمی اتانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدmasoud.ebrahimiدر حال تحصیل
3اطلاعات بیشتررساابطحیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيrasaabtahiدر حال تحصیل
4اطلاعات بیشترسپیدهاحمدخانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيs.ahmadkhaniدر حال تحصیل
5اطلاعات بیشترشادنازاخوندیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيsh.akhoundiدر حال تحصیل
6اطلاعات بیشترامیرحسینادینهفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيa.adinehدر حال تحصیل
7اطلاعات بیشترمرضیهازادفلاحفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيm.azadfallahدر حال تحصیل
8اطلاعات بیشترفاطمهازادفلاحفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيf.azadfallahدر حال تحصیل
9اطلاعات بیشتررضااسدیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيr.asadiدر حال تحصیل
10اطلاعات بیشتررویااسکندریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيr.eskandariدر حال تحصیل
11اطلاعات بیشترفریبااسمعیلیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيf.esmaeiliدر حال تحصیل
12اطلاعات بیشترامیراشخاصیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيamir.ashkhasiدر حال تحصیل
13اطلاعات بیشتربهناماکرادیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيb.akradiدر حال تحصیل
14اطلاعات بیشترمحمدامانلوفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيm.amanlooدر حال تحصیل
15اطلاعات بیشترمیلادامانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدmilad.amaniدر حال تحصیل
16اطلاعات بیشترزهراامیرخانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيzamirkhaniدر حال تحصیل
17اطلاعات بیشترراضیهامیریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيrazieamiriدر حال تحصیل
18اطلاعات بیشترسمیهامیریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيsamiriدر حال تحصیل
19اطلاعات بیشتریاسمنامیریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيy.amiriدر حال تحصیل
20اطلاعات بیشترازادامین پورفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدazad.aminporدر حال تحصیل
21اطلاعات بیشترشیرینامینیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيsh.aminiدر حال تحصیل
22اطلاعات بیشترفاطمهانصاری چلچهفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدf.ansariدر حال تحصیل
23اطلاعات بیشترحسینانعام زادهفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدhosein.enamzadehدر حال تحصیل
24اطلاعات بیشترسهاایزدی یزدیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيsohaizadiدر حال تحصیل
25اطلاعات بیشترنرگسایماندختفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيn.imandokhtدر حال تحصیل
26اطلاعات بیشترعلیایوانکیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيa.ivanakiدر حال تحصیل
27اطلاعات بیشترمایدهبازرگانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيmaede.bazarganiدر حال تحصیل
28اطلاعات بیشترسعیدباقریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيs.bagheriدر حال تحصیل
29اطلاعات بیشترمحمدباقریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيmohammad.bagheriدر حال تحصیل
30اطلاعات بیشترامیرحسینبرزگریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيa.barzegariدر حال تحصیل
31اطلاعات بیشترعلیرضابرزینفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيalirezabarzinدر حال تحصیل
32اطلاعات بیشترنیمابهاری سجهرودفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيbahari.nدر حال تحصیل
33اطلاعات بیشترآرشبهبودیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيarash.behboudiدر حال تحصیل
34اطلاعات بیشترمسعودبهتریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيbehtariدر حال تحصیل
35اطلاعات بیشترهستیبهره ورفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيbahrevarدر حال تحصیل
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد    صفحه آخر