همایش‌ها

۱۲ بهمن برگزاری دومین مدرسه علوم زمین، 12 تا 15 بهمن ماه 1395

۲۰ بهمن برگزاری همایش ملی گرانش و کیهان شناسی در روزهای 20 و 21 بهمن 1395

۲۳ بهمن برگزاری بیست و دومین مدرسه آموزش ویژه فیزیک، ۲۳ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ بیست‌وسومین گردهمایی فیزیک ماده چگال و مدرسه فازهای توپولوژیک ماده، 27 اردیبهشت تا 29 اردیبهشت 1396