دوشنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۵   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زیستی>
دانشکده علوم زیستی
 
 
پاييز 1395بهار 1395زمستان 1394پاييز 1394

برنامه درسی دانشگاه

زمستان 1395 (2017)
درس مدرس زمان مکان
1- آنزيم شناسي اکبری بیرگانی, ش

دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
چهارشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I004
کلاس I004
2- كنترل متابوليسم مراتان, ع

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I004
کلاس I004
3- زيست مولكولي پيشرفته2 عمادی, س

شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I004
کلاس I004
4- زيست مولكولي پيشرفته هادی علیجانوند, ح

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I003
کلاس I003
5- بيوشيمي فيزيك پروتئين ها و اسيدهاي نوكلئيك حسنی, ل

شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I003
کلاس I003
6- بيوفيزيك مولكولي محمدی نژاد, س

شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I003
کلاس I003