دوشنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۵   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زیستی>
دانشکده علوم زیستی
 
 
 Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
عنوان
متن
سخنران
نوع سمینار
از تاریخ
تا تاریخ
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 146
صفحه اول  1 2 3 4 5 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نوعسخنران عنوان سمینارازتاریخساعت
1متندفاعيه كارشناسي ارشدرویا مختار احمد آبادی طراحی و ساخت گزارشگر لوسیفرازی به منظور بررسی فعالیت آنزیم کاسپاز - 9331395-12-411:00
2متندفاعيه كارشناسي ارشدالهام قیصری بررسی اثر آنزیم‌های پروتئولیتیک، نپریلیزین و آنزیم تجزیه کننده انسولین، بر فرآیند تجمع و تجمع های پپتید‌ آمیلوئید بتا: پیش‌بینی، بررسی مولکولی و سنجش سمیت 331395-10-1314:00
3متندفاعيه كارشناسي ارشدحمیدرضا منصور پیش بینی توانایی اتصال پروتئین به برخی داروهای ضدقارچ شبه لیپید با استفاده از اطلاعات موجود در توالی پروتئین331395-7-2714:00
4متندفاعيه كارشناسي ارشدنرگس شایسته پیش بینی توانایی اتصال پروتئین به برخی آنتی بیوتیک های ضدباکتری با استفاده از اطلاعات موجود در توالی پروتئین331395-7-2514:00
5متنسخنران مدعو--- ---1395-6-2815:30
6متندفاعيه كارشناسي ارشدالهه حیدری مطالعه اثر هیدرولیز لیزوزیم، توسط تریپسین و آلفا-کیموتریپسین، بر تشکیل تجمع توسط لیزوزیم و نیز اثر این آنزیمها بر مجموعه مولکولهای تجمع یافته لیزوزیم331395-6-2111:00
7متندفاعيه كارشناسي ارشدسید سامان نعمتی جداسازی لیپاز از باکتری سراشیا مرسنس، اندازه گیری فعالیت به روش اسپکتروسکوپی فلورسانس و تحلیل کمومتریکی نتیجه ها 331395-5-2010:00
8متندفاعيه كارشناسي ارشدرسول حبیبیبررسی اثر کورکومین و ترکیبات حاصل از تجزیه آن بر ساختار و عملکرد آنزیم پراکسیداز331395-4-1210:00
9متندفاعيه كارشناسي ارشدفاطمه کسکنی اثر کورکومین، دمتوکسی کورکومین و بیس دمتوکسی بر ساختار، عملکرد و پایداری اکسیداتیو آنزیم پراکسیداز 331394-12-1611:30
10متندفاعيه كارشناسي ارشداحسان الله جزایری جونقانی بررسی ایمنی زایی واکسن پلی توپ کاندید DNA ایی ویروس HIV با یادآور واکسن پروتئینی در مدل موشی 331394-12-511:00
11متندفاعيه كارشناسي ارشدسمیرا علیپور ارزیابی کارایی واکسن کاندید ویروس HIV مبتنی بر پروتئین Tat فرموله شده با ادجوانت CpG ODN در مدل موشی331394-12-514:30
12متندفاعيه كارشناسي ارشدمهدیه حسینی تشکیل منفذ در برهم کنش آیورین 2.1 و آنالوگ آن با دو لایه لیپیدی 331394-11-711:00
13متندفاعيه كارشناسي ارشدمیترا خادمی تثبیت آنزیم α–آمیلاز باسیلوس بر نانوساختارهای مزوحفره ی ارگانوسیلیکایی متناوب بر پایه ی مایعات یونی و بررسی اثر آن بر فعالیت و پایداری آنزیم 331394-11-511:00
14متندفاعيه كارشناسي ارشدآرزو شیردل تثبیت آنزیم لیپاز پانکراسی خوکی بر بستر مزوحفره سیلیکایی PMO-IL و بررسی ویژگی¬های کاتالیتیکی و پایداری آن331394-9-811:00
15متندفاعيه كارشناسي ارشدفاطمه قاسمی پیش‌بینی توانایی نفوذ پپتید به غشاء سلولی بر اساس اطلاعات موجود در توالی اسیدهای آمینه پروتئین331394-7-159:00
16متندفاعيه كارشناسي ارشدفروغ کلوندی مطالعه پوسته و گوشته بالایی در منطقه برخوردی زاگرس با استفاده از معکوس سازی همزمان توابع گیرنده و منحنیهای پاشش امواج سطحی 291394-7-111:00
17متندفاعيه كارشناسي ارشدراحیل مختارزاده مطالعه ی ساختار پوسته در منطقه شمال غرب ایران با استفاده از امواج درونی حاصل از نوفه لرزه ای محیطی291394-7-117:00
18متندفاعيه كارشناسي ارشدسمانه رنجبر نوری پیش بینی چندزیرواحدی بودن پروتئین به کمک بررسی ساختار اول پروتئین331394-4-211:00
19متندفاعيه كارشناسي ارشدآرزو همتیان چمنی اثر ازدحام مولکولی بر ساختار و تجمع بتا لاکتوگلوبین طبیعی و حالتهای حد واسط آن331394-3-2314:00
20متندفاعيه كارشناسي ارشدزهرا آل خمیس تاثیر کمپلکسهای ایندیم کورکومین و ایندیم دی استیل کورکومین بر آنزیم آنتی اکسیدان و بررسی برخی از اثرات زیستی آنها331394-3-2311:00
21متندفاعيه كارشناسي ارشدآمنه ارجمندیبررسی میان کنش همین با DNA چهاررشته ای و فعالیت پراکسیدازی DNAزیم متشکل از DNA چهاررشته ای همین331394-3-1911:00
22متندفاعيه كارشناسي ارشدفاطمه احمدزاده مهندسی فتوپروتئین نمیوپسین به منظور بهبود ویژگیهای ساختاری و عملکرد آن331394-3-1811:00
23متنسخنران مدعوپروفسور محسن گرگانی میان کنش سلول و محیط زیست: واهمیت آن در سلامت و بیماریدانشگاه تهران و دانشگاه استنفورد1394-3-1814:00
24متندفاعيه كارشناسي ارشدسارا یزدانی تاثیر آنتی اکسیدانها (ویتامین E) بر تجمع آمیلوئید بتا 42 در شرایط کشت سلول (PC12) 331394-3-214:00
25متندفاعيه كارشناسي ارشدمهدیه مصطفوی بررسی سمیت سلولی و فعالیت ضدباکتریایی آلکالوئید بربرین و برهمکنش آن با DNA چهاررشته¬ای، دورشته¬ای و i- موتیف تلومر انسانی و ژن c-MYC331394-2-3111:00
26متنسخنران دانشگاهفاطمه خدابندهبررسی انرژی و ساختار دو نوکلئوزوم در حضور نیروی خارجی331394-2-2014:00
27متندفاعيه كارشناسي ارشدمیرابوطالب شاملو بررسی اثر شلوغی مولکولی بر ساختار، عملکرد و پایداری حرارتی آنزیم پراکسیداز331394-2-1611:00
28متنسخنران دانشگاهمهری ساجدی یش بینی ساختار دوم پروتئین با استفاده از نقشه های خود سازمانده331394-2-614:00
29متندفاعيه كارشناسي ارشدمرضیه جزینی مطالعه برهم کنش پپتید ضدباکتریایی آیورین 2.1 با غشاء باکتریائی به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی331394-1-3111:00
30متندفاعيه كارشناسي ارشدسارا عبدالمالکی بررسی تاثیر خصوصیات ساختاری پروتئینهای اتصالگر در نحوه تجمع فیلامنت های اکتین331394-1-299:30
صفحه اول  1 2 3 4 5 صفحه بعد    صفحه آخر