سه‌شنبه، ۴ مهر ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زیستی>
دانشکده علوم زیستی
 
 
فارغ التحصیلان Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
نام خانوادگی
نام
فارغ التحصیلدر حال تحصیل
مقطع
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 66
صفحه اول  1 2 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطعنام کاربریوضعیت تحصیلی
1اطلاعات بیشتراقدسابوالحسنیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدa.abolhasaniدر حال تحصیل
2اطلاعات بیشترمینااحمدیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدminaahmadiدر حال تحصیل
3اطلاعات بیشترلیلاارشادی گرگریبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدershadiدر حال تحصیل
4اطلاعات بیشترمجتبیازموده گیلاندهیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدmazmoodehدر حال تحصیل
5اطلاعات بیشترامیرحسیناسماعیلیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدamiresmaeilyدر حال تحصیل
6اطلاعات بیشترمریمامیدیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدm.omidiدر حال تحصیل
7اطلاعات بیشتراحمدامیریبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدahamiriدر حال تحصیل
8اطلاعات بیشترروشنکانصاری حقیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدroshanak.ansariدر حال تحصیل
9اطلاعات بیشترپروانهبهمرکبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدpbehmarkدر حال تحصیل
10اطلاعات بیشترعلیبیگدلیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدalibigdeliدر حال تحصیل
11اطلاعات بیشترمریمپاسدارنواببيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدm.pasdarnavabدر حال تحصیل
12اطلاعات بیشترعلیرضاپناهیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدalirezapanahiدر حال تحصیل
13اطلاعات بیشترسارهتوکلیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدs.tavakoliدر حال تحصیل
14اطلاعات بیشترعاطفهجوادیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدa.javadiدر حال تحصیل
15اطلاعات بیشترسیدمسعودحسینیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدmasoudhosyniدر حال تحصیل
16اطلاعات بیشترسیده نداحسینیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدnedahosseiniدر حال تحصیل
17اطلاعات بیشترمهشادحسینی مارانیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدmahshadhosseiniدر حال تحصیل
18اطلاعات بیشترفاطمه الساداتحکیمبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدf.hakimدر حال تحصیل
19اطلاعات بیشترافسانهحیدری دلفاردبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدhydariدر حال تحصیل
20اطلاعات بیشتراعظمخدمتگذاریبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدkhedmatgozariدر حال تحصیل
21اطلاعات بیشترمهشیددانش شهرکیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدmahshid.daneshدر حال تحصیل
22اطلاعات بیشترپرویزداودی منفردبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدp.d.monfaredدر حال تحصیل
23اطلاعات بیشترزهرادری نجف ابادیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدz.dorriدر حال تحصیل
24اطلاعات بیشترمریمدهقان حسامیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدmdehghanدر حال تحصیل
25اطلاعات بیشترسمیرارامشینیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدs.ramshiniدر حال تحصیل
26اطلاعات بیشترابراهیمرستم پورقره قوزلوبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدe.rostamدر حال تحصیل
27اطلاعات بیشترمحمدرمضانیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدmohammadramezaniدر حال تحصیل
28اطلاعات بیشتررامینزادعلی مومنبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدraminzadaliدر حال تحصیل
29اطلاعات بیشترفرانکسعیدنیابيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدfsaeidniaدر حال تحصیل
30اطلاعات بیشترعرفانسفیدگربيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدe.sefidgarدر حال تحصیل
31اطلاعات بیشترزهراسلیمیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدzsalimiدر حال تحصیل
32اطلاعات بیشترطاهرهسهرابیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدt.sohrabiدر حال تحصیل
33اطلاعات بیشترافسانهسیفی حاجی خانلوبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدseyfi.afsaneدر حال تحصیل
34اطلاعات بیشترمانداناشرافتیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدm.sherafatyدر حال تحصیل
35اطلاعات بیشترمهدیشعبانیبيوشيمي و بيوفيزيككارشناسي ارشدmahdi.shدر حال تحصیل
صفحه اول  1 2 صفحه بعد    صفحه آخر