دوشنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زیستی>
دانشکده علوم زیستی
 
 

دفاعيه كارشناسي ارشد

به پرتوهای یونیزان MCF-7بررسی تاثیر نمک کلرید لیتیم بر پاسخ رده سلولی

سمیرا رامشینی

استاد راهنما: دکتر مریم روحانی

دانشکده علوم زیستی

تاریخ: ۱۳۹۶-۶-۶

زمان: ۱۴:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان