پنجشنبه، ۲ آذر ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده شیمی>
دانشکده شیمی
 
 
 Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
عنوان
متن
سخنران
نوع سمینار
از تاریخ
تا تاریخ
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 1085
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نوعسخنران عنوان سمینارازتاریخساعت
1متندفاعيه كارشناسي ارشدنرگس اترکخواص ساختاری و الکترونی صفحه های فسفرنی: رهیافت نظریه ی تابعی چگالی 31396-8-2911:00
2متنسخنران مدعوعلیرضا زنجانی بررسی رابطه ساختار- خواص در آمیزه های PA-6/PVB و PP/PVB و نانوکامپوزیت های مربوطه پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران1396-8-2410:00
3متندفاعيه كارشناسي ارشدمیثم میرزائیجداسازی و تخلیص آلبومین و ایمونوگلوبولین های پلاسمای خون انسانی با استفاده از کروماتوگرافی تبادل یونی 31396-8-2110:00
4متنسخنران مدعومجتبی خراسانیارگانوسیلیکاهای مزوحفره متناوب با کالبد مایعات یونی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه1396-8-1710:00
5متندفاعيه كارشناسي ارشدفرزانه جلالیمطالعه‌ی دینامیک مولکولی ساختار میکروسکوپی و دینامیک مایعات یونی آمینواسیدی بر پایه 1-(2-هیدروکسی اتیل)-3-متیل‌ایمیدازولیوم با آنیون‌های آلانین و گلایسین 31396-8-1511:00
6متندفاعيه كارشناسي ارشدمعصومه سهرابیبررسی تهیه ی مشتقات یولیدین و هیدروکینولین در محیط کاتالیزورهای اسیدی جامد با استفاده از واکنش سه جزئی پاواروف 31396-8-217:00
7متندفاعيه كارشناسي ارشدفرشته متین رادبررسی ساختار خطا در داده های طیف سنج های مبتنی بر تلفن هوشمند 31396-7-1910:00
8متندفاعيه كارشناسي ارشدالهام مبارکی تشخیص رنگ سنجی ویروس هپاتیت بی مبتنی بر روش هیبریدیزاسیون ساندویچی با استفاده ازنانو ذرات طلا 31396-7-1914:00
9متندفاعيه كارشناسي ارشدامین ایرانپاکسنتز نقاط کوانتومی کادمیم تلورید و استفاده بعنوان شناساگر زیستی و کاربرد آن‌ها در واکنش‌های کاهش نورکاتالیزگری نیترو آروماتیک‌ها 31396-7-1817:00
10متندفاعيه كارشناسي ارشدروزبه خانمحمدیبخش اول: سمیت فلزات سنگین، مطالعات زیست محیطی و روش های حذف آن ها بخش دوم: مطالعه فوتواکسایش هوازی 1 ، 5 -نفتالین دی ال کاتالیز شده توسط کمپلکسهای مولکولی پورفیرین ها با بور تری فلوئورید 31396-7-158:30
11متندفاعيه كارشناسي ارشدمحدثه ملکی دیزبنیساخت و مطالعه نانوکامپوزیت های مس اکسید/گرافن به روش هیدروترمال به عنوان ماده الکترودی در ابرخازن های الکتروشیمیایی 31396-7-1111:00
12متندفاعيه كارشناسي ارشدفاطمه اسدیتاثیر آب روی فعالیت کاتالیزوری متالوپورفیرین های نامحلول در آب 31396-7-39:30
13متندفاعيه كارشناسي ارشدفریبا نوریسنتز تیوفسفاتها بوسیله واکنش جفت شدن هیدروژن زدایی H-فسفوناتهابا تیولها در حضور بازها 31396-7-111:00
14متندفاعيه دكتريهادی دیارمند خلیل آبادبرهم کنش های میکروبی (اکولوژی/فیزیولوژی) و رفتار بیوالکتروکاتالیزوری سودوموناس آئروژینوزا و باسیلوس آنتراسیس 31396-7-18:30
15متندفاعيه كارشناسي ارشدجواد قربانیرسیدن به مدل های صحیح برای بررسی فرآیند های شیمیایی در شرایط قدرت یونی غیر ثابت 31396-6-3010:00
16متندفاعيه كارشناسي ارشدفاطمه زارعسنتز و شناسایی نانوذرات جدید مغناطیسی پالادیوم و طلا و کاربرد آن‌ها به ‌عنوان کاتالیزور در واکنش‌های شیمی آلی 31396-6-2910:00
17متندفاعيه كارشناسي ارشدعلی مهدوی یکتاساخت یک فوتوالکترود نیم رسانای اتصال p-n به روش الکتروترسیب و مشخصه یابی آن 31396-6-298:30
18متندفاعيه كارشناسي ارشدحمزه حسنکیطراحی و ساخت کربن‌های مزوحفره منظم نیتروژن‌دار مکعبی با تقارن Ia3d و خاصیت شبه آنزیمی بمنظور تبدیل کربوهیدرات ها به 5-هیدروکسی‌متیل‌فورفورال 31396-6-2810:00
19متندفاعيه كارشناسي ارشدمائده بهرامیتثبیت نانوذرات پالادیوم و دوفلزی پالادیوم-مس بر روی بستر منیزیم‌اکسید و کاربرد آن‌ها در واکنش‌های جفت‌شدن 31396-6-2711:00
20متندفاعيه كارشناسي ارشدایوب احمدیاستفاده از نانو نورکاتالیزگر تیتانیا در نور رهایش الکل های محافظت شده 31396-6-2610:00
21متندفاعيه كارشناسي ارشدبهاره غفاریمطالعه اکسایش هوازی الکل‌ها در آب با استفاده از کاتالیزورTEMPO تثبیت شده روی سطح نانوذرات مغناطیسی هسته-پوسته اصلاح‌شده با مایع یونی آب‌‌دوست 31396-6-2510:00
22متندفاعيه كارشناسي ارشدمجید سهیلی سنتز و شناسایی کاتالیزورهای پایه کروم به منظور تریمریزاسیون اتیلن و استفاده از آنها برای تولید پلی‌اتیلن سبک خطی به روش پلیمریزاسیون همزمان اتیلن 31396-6-2211:00
23متندفاعيه كارشناسي ارشدسید محمد ترابیشبیه سازی های دینامیک مولکولی ساختار میکروسکوپی و دینامیک مایع یونی 1-بوتیل-3-متیل-ایمیدازولیوم نیترات و مخلوط آن با آب 31396-6-2017:00
24متندفاعيه دكتريصالح وحدتیطراحی اورگانوسیلیکاهای مزوحفره تناوبی حاوی مایع یونی ایمیدازولیومی با مورفولوژی هگزاگونال برای تثبیت اورگانو کاتالیزور TEMPO برای انجام واکنش های آلی مربوطه 31396-6-1510:00
25متندفاعيه كارشناسي ارشدلیلا عظیم نوه سیسنتز، شناسایی و کاربرد کاتالیزورهای متالوسنی برای تهیه آلفااُلفین 1-هگزن و نانوکامپوزیت-های پلی اتیلنی به روش پلیمریزاسیون آبشاری اتیلن 31396-6-1411:00
26متندفاعيه كارشناسي ارشدعباس افلاطونیمطالعه ی برهم کنش بیس دمتوکسی کورکومین و دمتوکسی کورکومین با DNA 31396-6-1211:00
27متندفاعيه كارشناسي ارشدسولماز ورستان کمپلکسهای مس (I) با لیگاندهای دی هیدرو بیس (2- مرکاپتو بنزوایمیدازولیل) بورات و دی هیدرو بیس (2- مرکاپتو بنزوتیازولیل) بورات : سنتز، شناسایی و بررسی خواص فتوفیزیکی و بیولوژیکی 31396-6-214:30
28متندفاعيه كارشناسي ارشدزهرا محمدیکمپلکسهای پالادیم (II) با لیگاندهای شیف باز مشتق شده از ارتو-وانیلین: سنتز، شناسایی و بررسی خواص بیولوژیکی و بررسی خواص فتوفیزیکی کمپلکسهای مس (I) با لیگاندهای فسفین دهنده 31396-6-210:00
29متندفاعيه كارشناسي ارشدمژگان بابا قصابهابررسی‌های سینتیکی و فتوفیزیکی کمپلکس‌های آلی‌فلزی ‌پلاتین(II): تأثیر لیگاند آلیل‌ دی ‌فنیل ‌فسفین 31396-6-110:00
30متندفاعيه كارشناسي ارشدمژده حسین آبادیکمپلکس های سیکلوپلاتینی(II) خنثی حاوی لیگاندهای دی فسفین یا ایزو سیانید: سنتز، سینتیک و رفتار لومینسانسی 31396-6-114:00
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر