دوشنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۵   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان


خانه>دانشکده ریاضی
دانشکده ریاضی

خبرها

26 بهمن گرایش های فعال دانشکده ریاضی برای انتخاب رشته دانشجویان

13 مرداد انتخاب مقاله دکتر ندایی اصل و دکتر علی فروش باستانی به عنوان یکی از مقالات برتر ششمین همایش ملی آنالیز عددی و کاربردهای آن

22 تير مدرسه تابستانی ریاضی 24-23 تیر ماه 1395

12 تير مدرسه تابستانی ریاضیات ویژه دانشجویان کارشناسی - 7 تا 18 شهریور

13 خرداد برگزاری امتحان کتبی آزمون دکتری تخصصی سال 95 دانشکده ریاضی


مقالات

Nikseresht, A.

Khodayifar, S., Raayatpanah, M. A. and Pardalos, P. M.


Yazdan Pour, A. A.


Khosravi, B., Khosravi, B., Khosravi, B. and Momen, Z.
 
Click to see larger image

کنفرانس بین‌المللی ریاضیات فازی

تصاویر بیشتر
 
سمینارها
1- دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسی مسیر‌های رنگین‌کمانی در رنگ‌آمیزی راسی گراف‌ها
سیده فهیمه شکری، دانشکده ریاضی
۷ اسفند، ۱۱:۰۰
2- دفاعيه كارشناسي ارشد
پیچیدگی ارتباطی
مهسا نیک مرد، دانشکده ریاضی
۷ اسفند، ۱۰:۰۰
3- دفاعيه كارشناسي ارشد
طبقه‌بندی ساختاری پروتئین‌ها با استفاده از ویژگی‌های بر پایه تبدیل موجک
محمدحسین فتحی، دانشکده ریاضی
۳ اسفند، ۱۴:۰۰
4- دفاعيه كارشناسي ارشد
تابعگونهای کوهمولوژی موضعی و تبدیل ایدآل از دیدگاه هندسی و جبری
آتیه ربیعی، دانشکده ریاضی
۲۷ بهمن، ۱۴:۰۰
5- دفاعيه كارشناسي ارشد
تعمیم‌هایی از گراف‌های قطری از دیدگاه جبری
علیرضا شمسیان، دانشکده ریاضی
۱۰ بهمن، ۱۴:۰۰
6- دفاعيه كارشناسي ارشد
گروه هومولوژی با نقص بعد یک منیفلد کامل با انحنای ریچی نامنفی
بهاره باقری، دانشکده ریاضی
۱۴ دي، ۱۱:۰۰
7- دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسی ساخت و وجود مربع‌های جادویی و تعمیم آن‌ها به برچسب‌گذاری جادویی گراف‌ها
مهناز شهبازی، دانشکده ریاضی
۱۲ دي، ۱۱:۰۰