پنجشنبه، ۴ خرداد ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان


خانه>دانشکده علوم زمین
دانشکده علوم زمین

خبرها

31 ارديبهشت تاریخ مصاحبه شفاهی آزمون دکتری ‌سال 96

30 ارديبهشت اعطای جایزه ابوریحان بیرونی به آقایان دکتر خلیل متقی و دکتر علی قربان زاده مقدم

1 اسفند 1395 گزارش برگزاری دومین مدرسه علوم زمین در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 12-14 بهمن ماه 1395

29 دي 1395 برنامه نهایی دومین مدرسه علوم زمین- بهمن 95

17 آذر 1395 برگزاری دومین مدرسه علوم زمین، 12 تا 15 بهمن ماه 1395


مقالات

Aflaki, M., Shabanian, E., Davoodi, Z. and Mohajjel, M.
 
Click to see larger image

روز معلم سال ۹۶

تصاویر بیشتر
 
سمینارها
1- سخنران دانشگاه
بررسی پارامترهای مهاجرت عمقی و اثر بخشی آن در تفسیر لرزه ای سازند گچساران در فرو باره دزفول جنوبی
اشرف حسینی، دانشکده علوم زمین
۲ خرداد، ۱۷:۰۰
2- سخنران دانشگاه
بررسی نقش ساختارهای تکتونیکی بر هیدروژئولوژی چشمه های آب گرم منطقه آوج – آبگرم استان قزوین
هادی جوادی، دانشکده علوم زمین
۲ خرداد، ۱۷:۳۰
3- سخنران دانشگاه
بررسی نقش عوامل زمین ساختی در تشکیل فروافتادگی دریاچه ی شورگل
مریم درزی ، دانشکده علوم زمین
۲۶ ارديبهشت، ۱۷:۰۰
4- سخنران دانشگاه
زمین‌شناسی و لرزه‌زمین‌ساخت ترکیه
فاطمه گمار ، دانشکده علوم زمین
۲۶ ارديبهشت، ۱۷:۳۰
5- سخنران دانشگاه
پردازش داده‌های لرزه‌ای بر روی پروفیل تاقدیس دالپری
آرزو جوهر، دانشکده علوم زمین
۱۹ ارديبهشت، ۱۷:۰۰
6- سخنران دانشگاه
بررسی اثر ساختگاه با استفاده از اندازه‌گیری‌های مایکروترمور
پریسا اسلامی، دانشکده علوم زمین
۱۹ ارديبهشت، ۱۷:۳۰
7- سخنران دانشگاه
بدست آوردن اثر ساختگاه در سطح شهر زنجان با استفاده ازنمودارپاشش امواج سطحی
مینا محمدی، دانشکده علوم زمین
۱۲ ارديبهشت، ۱۷:۰۰