پنجشنبه، ۲ آذر ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان


خانه>دانشکده شیمی
دانشکده شیمی

خبرها

12 شهريور برگزیده شدن پوستر خانم الهام مبارکی در بیست وچهارمین سمینار شیمی تجزیه

8 خرداد امضای یادداشت تفاهم همکاری علمی دانشگاه با انستیتو شیمی آلی دانشگاه آخن

6 خرداد راه اندازی اتاق سرور محاسباتی جدید دانشگاه

31 ارديبهشت تاریخ مصاحبه شفاهی آزمون دکتری ‌سال 96

18 ارديبهشت پانزدهمین کارگاه آموزشی کمومتریکس ایران، 3 و 4 خرداد 96


مقالات 
Click to see larger image

جشن روز معلم در مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان 85 - 2 - 18

تصاویر بیشتر
 
سمینارها
1- دفاعيه كارشناسي ارشد
خواص ساختاری و الکترونی صفحه های فسفرنی: رهیافت نظریه ی تابعی چگالی
نرگس اترک، دانشکده شیمی
۲۹ آبان، ۱۱:۰۰
2- سخنران مدعو
بررسی رابطه ساختار- خواص در آمیزه های PA-6/PVB و PP/PVB و نانوکامپوزیت های مربوطه
علیرضا زنجانی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
۲۴ آبان، ۱۰:۰۰
3- دفاعيه كارشناسي ارشد
جداسازی و تخلیص آلبومین و ایمونوگلوبولین های پلاسمای خون انسانی با استفاده از کروماتوگرافی تبادل یونی
میثم میرزائی، دانشکده شیمی
۲۱ آبان، ۱۰:۰۰
4- سخنران مدعو
ارگانوسیلیکاهای مزوحفره متناوب با کالبد مایعات یونی
مجتبی خراسانی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه
۱۷ آبان، ۱۰:۰۰
5- دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه‌ی دینامیک مولکولی ساختار میکروسکوپی و دینامیک مایعات یونی آمینواسیدی بر پایه 1-(2-هیدروکسی اتیل)-3-متیل‌ایمیدازولیوم با آنیون‌های آلانین و گلایسین
فرزانه جلالی، دانشکده شیمی
۱۵ آبان، ۱۱:۰۰
6- دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسی تهیه ی مشتقات یولیدین و هیدروکینولین در محیط کاتالیزورهای اسیدی جامد با استفاده از واکنش سه جزئی پاواروف
معصومه سهرابی، دانشکده شیمی
۲ آبان، ۱۷:۰۰
7- دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسی ساختار خطا در داده های طیف سنج های مبتنی بر تلفن هوشمند
فرشته متین راد، دانشکده شیمی
۱۹ مهر، ۱۰:۰۰