جمعه، ۶ مرداد ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده فیزیک>
دانشکده فیزیک
 
 
بهار 1396زمستان 1395پاييز 1395بهار 1395

برنامه درسی دانشگاه

بهار 1396 (2017)
درس مدرس زمان مکان
1- زبان 6 خطیبی, س شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس P002
کلاس P002
2- زبان 3 فرنودی, ب

شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
یکشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس P001
کلاس P103
کلاس P001
3- زبان 3 فرنودی, ب

یکشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس P103
4- زبان 3 خطیبی, س شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس P002
کلاس P002
5- زبان 3 خطیبی, س شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس P002
کلاس P002