جمعه، ۲۸ مهر ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده فیزیک>
دانشکده فیزیک
 
 
بهار 1396زمستان 1395پاييز 1395بهار 1395

برنامه درسی دانشگاه

پاييز 1396 (2017)
درس مدرس زمان مکان
1- زبان 4General English for PhD Track Students Group 103 Blue Book Farhad Mardaneh مردانه, ف شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
سه شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس P001
کلاس P001
کلاس P001
2- زبان 1general English for PhD Track Students Group 102 Green Book Sahar Khatibi خطیبی, س شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس P002
کلاس P002
3- زبان 4English for PhD Track students, Group 104, Green Book Shahrokh Rahmani رحمانی, ش

شنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
دوشنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس P002
کلاس P002
4- زبان 1general English for PhD Track Students Group 101 Blue Book Sahar Khatibi خطیبی, س شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس P002
کلاس P002