دوشنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۵   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده فیزیک>
دانشکده فیزیک
 
 
پاييز 1395بهار 1395زمستان 1394پاييز 1394

برنامه درسی دانشگاه

زمستان 1395 (2017)
درس مدرس زمان مکان
1- برنامه سازيComputer Programming II Bahman Farnudi فرنودی, ب

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس P103
کلاس P103
2- زبان 5English 5 (Intermediate) CTPhD 94: Sahar Khatibi خطیبی, س یکشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
سه شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس P001
کلاس P104
3- زبان 2English 2 (Pre-Intermediate) CTPhD 95: Sahar Khatibi خطیبی, س شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس P001
کلاس P001
4- زبان 2English 2 (Intermediate) CTPhD 95: Bahman Farnudi فرنودی, ب

شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس P002
کلاس P002
5- برنامه سازيComputer Programming 2 Bahman Farnudi فرنودی, ب

شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس P002
کلاس I004