جمعه، ۲۸ مهر ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده فیزیک>
دانشکده فیزیک
 
 

دفاعيه دكتري

دینامیک و ترابرد اسپین، شبه اسپین و وادی در سیستم‌های دوبعدی

مجتبی رحیمی علی آباد

استاد راهنما: دکتر علی قربان‌زاده مقدم

دانشکده فیزیک

تاریخ: ۱۳۹۵-۱۱-۲۳

زمان: ۱۴:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان

خلاصه: در این رساله به موضوع ترابرد کوانتومی در سیستمهای دوبعدی می پردازیم. تمرکز ما به بررسی دو اثر پمپاژ اسپینی و همچنین القای ابررسانایی در آنها است. در بخش اول به مطالعه‌ی اثر پمپ اسپینی در گرافین پرداخته‌ایم. بدست می‌آید که در حضور یک عایق مغناطیسی با مغناطش چرخان جریان اسپینی خالصی می توان در گرافین ایجاد کرد که با استفاده‌ از ولتاژهای گیت اعمالی به نواحی مغناطیسی و غیر مغناطیسی اندازه آن قابل کنترل است. مشخصا در رژیمهایی با بلوکه شدن جریان و در رژیمهایی با بیشینه جریان اسپینی مواجه هستیم که قابلیت بالایی را به پمپ اسپینی در گرافین می دهد. در بخش دوم اثر القای ابررسانایی در مواد دوبعدی موسوم به دی‌کلکوجنایدهای فلزات واسطه‌ بررسی شده است. آزمایشهایی در سالهای اخیر نشان داده که ابررسانایی در این مواد رفتار متمایزی با ابررسانای مرسوم دارد. در بررسی‌های ما آشکار شد که در حضور یک میدان تبادلی و در اثر وجود برهم کنش اسپین مدار ذاتی می‌توان ابررسانایی نامرسوم و شامل جملات سه گانه‌ی اسپینی و همچنین زوج یا فرد نسبت به فرکانس یا درجه‌ی آزادی وادی در این مواد ایجاد کرد. این نتیجه به خواص منحصر این گونه مواد محدود می‌شود که از ساختار همیلتونی آنها در انرژیهای کم متاثر است