پنجشنبه، ۲ آذر ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان


خانه>دانشکده علوم زمین
دانشکده علوم زمین

خبرها

31 ارديبهشت تاریخ مصاحبه شفاهی آزمون دکتری ‌سال 96

30 ارديبهشت اعطای جایزه ابوریحان بیرونی به آقایان دکتر خلیل متقی و دکتر علی قربان زاده مقدم

1 اسفند 1395 گزارش برگزاری دومین مدرسه علوم زمین در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 12-14 بهمن ماه 1395

29 دي 1395 برنامه نهایی دومین مدرسه علوم زمین- بهمن 95

17 آذر 1395 برگزاری دومین مدرسه علوم زمین، 12 تا 15 بهمن ماه 1395


مقالات

خادمیان, ف., منصف, ا. و رهگشای, م.


Bayet-Goll, A. and Daraei, M.


Bayet-Goll, A. and De Carvalho, C. N.


Thomas, F., Godard, V., Bellier, O., Shabaniam, E., Ollivier, V., Benedetti, L., Rizza, M., Spurt, N. and Guillou, V.
 
Click to see larger image

کار در زیر باران، شمال دزفول، 1394

تصاویر بیشتر
 
سمینارها
1- سخنران دانشگاه
مطالعه ژئوالکتریکی و هیدروژئوشیمیایی سیستم ژئوترمال چشمه‌های آبگرم شمال شهر زنجان
رعنا حسن پور ، دانشکده علوم زمین
۱۶ آبان، ۱۷:۰۰
2- سخنران دانشگاه
هندسه و کینماتیک میادین نفتی واقع در نیمه غربی فروبار دزفول جنوبی بر اساس ترسیم برش‌های ساختاری متوازن
سحر لجم اورک ، دانشکده علوم زمین
۹ آبان، ۱۷:۰۰
3- سخنران دانشگاه
مطالعه ناهمسانگردی لرزه ای پوسته فوقانی در انتهای جنوب شرقی کوه های زاگرس
محسن رنجبر حاجی آبادی ، دانشکده علوم زمین
۹ آبان، ۱۷:۳۰
4- دفاعيه كارشناسي ارشد
مدل‌سازی فاز پسالرزه‌ای زمین‌لرزه 2010 ریگان 5/6 Mw، جنوب‌شرق ایران، با استفاده از مشاهدات تداخل‌سنجی راداری
میثم امیری، دانشکده علوم زمین
۳۱ مرداد، ۱۴:۳۰
5- دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه زمین شناسی ساختمانی دره موییل (خیاوچای) با استفاده از داده های چاه
اکرم قادری، دانشکده علوم زمین
۱۸ تير، ۱۱:۰۰
6- سخنران دانشگاه
مطالعه‌ی ساختار سرعتی لیتوسفر در منطقه برخوردی البرز غربی با استفاده از توموگرافی زمان سیر امواج دورلرز
سیده طاهره موسوی زاده، دانشکده علوم زمین
۹ خرداد، ۱۷:۰۰
7- سخنران دانشگاه
بررسی تغییرات سطحی آتشفشان سبلان با استفاده از تداخل‌سنجی راداری
سعید گرزی زنجانی ، دانشکده علوم زمین
۹ خرداد، ۱۷:۳۰