پنجشنبه، ۴ خرداد ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زمین>
دانشکده علوم زمین
 
 
بهار 1396زمستان 1395پاييز 1395بهار 1395

برنامه درسی دانشگاه

بهار 1396 (2017)
درس مدرس زمان مکان
1- تکتونوفیزیک ثبوتی, ف

شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I101
کلاس I101
2- اکتشافات به روش EM رضایی, ا

شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس I005
کلاس I005
3- اکتشافات گرانی و مغناطیس قدس, ع

دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
چهارشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I005
کلاس I005
4- زمین شناسی در معدن هنرمند, م

دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
چهارشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I005
کلاس I005
5- لرزه زمین ساخت افلاکی, م

یکشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
سه شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس I005
کلاس I005
6- سمینار سه شنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس I001
7- موضوعات ویژه(ژئودزی در ژئودینامیک) معصومی, ز

شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I006
کلاس I006
8- نئوتکتونیک رضائیان, م

شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
دوشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس I006
کلاس I006
9- تکتونیک ایران نجفی , م

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I006
کلاس I006
10- زمین شناسی ایزوتوپ ها بایت گل, ئ

دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
چهارشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس I006
کلاس I006
11- سیستم جهانی موضع یابی موسوی, &# یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I005
کلاس I005