دوشنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۵   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زمین>
دانشکده علوم زمین
 
 
پاييز 1395بهار 1395زمستان 1394پاييز 1394

برنامه درسی دانشگاه

زمستان 1395 (2017)
درس مدرس زمان مکان
1- پتروفابریک افلاکی, م

شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس I005
کلاس I006
2- تئوری ژئودتیک عباسی, م شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
سه شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس I006
کلاس I006
3- سمینار سه شنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس I001
4- تئوری انتشار امواج الاستیک متقی, س

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I005
کلاس I005
5- زلزله شناسی پیشرفته قدس, ع

دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
چهارشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس I005
کلاس I005
6- زمین ساخت پیشرفته 2 رضائیان, م

شنبه ۱۲:۳۰-۱۴:۰۰
دوشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I006
کلاس I005
کلاس I005
7- فیزیک درون زمین ثبوتی, ف

شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس P102
کلاس P102
8- روش های وارون در ژئوفیزیک معصومی, ز

شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I004
کلاس I006
9- ژئوالکتریک رضایی, ا

شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس I006
کلاس I006
10- ژئومغناطیس و گرانی موسوی, ز

شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I005
کلاس I005
11- آب شناسی آب های زیرزمینی ساعت ساز, م

یکشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
سه شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس I005
کلاس I005
12- ژئوتکتونیک ثبوتی, ف

شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I005
کلاس I005
13- لرزه شناسی1 قدس, ع

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
چهارشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I005
کلاس I005