دوشنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۵   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زمین>
دانشکده علوم زمین
 
 
 Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
عنوان مقاله
مجله
نام خانوادگی
نام
زبان مقاله
نویسنده
ISI
Proceeding
AbstractBook
Select
Select
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 243
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نام خانوادگیتاریخ مقالهعنوان مقاله
1مقالهNabatian, G
Li, X.-H
Honarmand, M
Melgarejo, J. C
2017-04-15Geology, mineralogy and evolution of iron skarn deposits in the Zanjan district, NW Iran: Constraints from U-Pb dating, Hf and O isotope analyses of zircons and stable isotope geochemistry
2مقالهBayet-Goll, A
Nazarian Samani, P
De Carvalho, C. N
Monaco, P
Khodaie, N
Morad Pour, M
Kazemeini, H
Zareiyan, M. H
2017-03-15Sequence stratigraphy and ichnology of Early Cretaceous reservoirs, Gadvan Formation in southwestern Iran
3مقالهHonarmand, M
Li, X.-H
Nabatian, G
Neubauer, F
2017-01-13In-situ zircon U-Pb age and Hf-O isotopic constraints on the origin of the Hasan-Robat A-type granite from Sanandaj–Sirjan zone, Iran: implications for reworking of Cadomian arc igneous rocks
4مقالهBayet-Goll, A
Moussavi-Harami, R
Mahboubi, A
2016-12-05Ichnotaxonomic analysis and depositional controls on the carbonate ramp ichnological characteristics of the Deh-Sufiyan Formation (Middle Cambrian), Central Alborz, Iran
5مقالهMotaghi, K
Shabanian, E
Tatar, M
Cuffaro, M
Doglioni, C
2016-11-15The south Zagros suture zone in teleseismic images
6مقالهKheyrollahi, H
Alinia, F
Ghods, A
2016-10-28Regional magnetic lithologies and structures as controls on porphyry copper deposits: evidence from Iran
7مقالهBayet-Goll, A
Myrow, P. M
Acenolaza, G. F
Moussavi-Harami, R
Mahboubi, A
2016-10-15Depositional Controls on the Ichnology of Ordovician Wave-dominated Marine Facies: New Evidence from the Shirgesht Formation, Central Iran
8مقالهHonarmand, M
Li, X.-H
Nabatian, Gh
Rezaeian, M
Etemad-Saeed, N
2016-09-18Neoproterozoic–early Cambrian tectono-magmatic evolution of the Central Iranian terrane, northern margin of Gondwana: Constraints from detrital zircon U–Pb and Hf-O isotope studies
9مقالهعباسپور, ن
ابراهیمی, م
هنرمند, م
نباتیان, ق
2016-09-18کانی شناسی و سنگ نگاری سنگهای میزبان در کانه زایی مس قشلاق، شرق زنجان
10مقالهاهرابیان فرد, پ
نباتیان, ق
مختاری, م. ع. ا
هنرمند, م
کوهستانی, ح
2016-09-18زمین شناسی، کانی شناسی، ساخت و بافت کانه زایی کرومیت علم کندی، غرب زنجان
11مقالهمحمدی, م
نباتیان, ق
هنرمند, م
ابراهیمی, م
2016-09-18زمین شناسی، کانه زایی و کانی شناسی کانسار مس دهنه، شمال شرق زنجان
12مقالهنادری, ا
نباتیان, ق
هنرمند, م
کوهستانی, ح
2016-09-18زمین شناسی، کانی شناسی، ساخت و بافت ماده معدنی در کانسار منگنز حلب، جنوب باختر زنجان
13مقالهذوالفقاری, م
نباتیان, ق
عظیم زاده, ا. م
هنرمند, م
عزیزی, پ
2016-09-18زمین¬شناسی، کانه زایی و کانی شناسی کانسار مس- روی- سرب پیرقشلاق، شمال غرب زنجان
14مقالهNajafi, M
2016-09-18Complexities of Gas Exploration Well Planning in the Fars Basin
15مقالهنجفی, م
2016-09-18مشکلات طراحی چاه‌های اکتشافی گاز در حوضه فارس
16مقالهرضائی, ا
گنج خانی, م
ساعت ساز, م
2016-09-08بررسی تاثیر سازند قرمز زیرین بر کیفیت منابع آب زیرزمینی بوسیله روش‌های ژئوالکتریکی در دره آلمالوچای ماهنشان، زنجان
17مقالهرضایی, ا
سبز زاده, ا
2016-09-08نقش تغییرات اقلیم و عوامل انسان‌زاد بر کاهش دبی ورودی به سد کنگیر، ایلام
18مقالهافلاکی, م
داودی, ز
محجل, م
2016-09-08بررسی ساختاری پهنه برش میلونیتی پیرامون توده گرانیتی حسن¬رباط، لایبید، پهنه سنندج-سیرجان
19مقالهEtemad-Saeed, N
Najafi, M
Ghods, A
2016-09-07Evolution of depositional environments in Neogene sediments of Zagros foreland basin, northern Dezful embayment
20مقالهبهیاری, م
محجل, م
مؤید, م
رضاییان, م
2016-09-05بررسی تاثیر تغییرات منطقه ای برافرازش بر شاخص های ژئومورفیک: مطالعه موردی کمپلکس میشو در شمال باختر ایران
21مقالهبایت گل, ا
موسوی حرمی, ر
محبوبی, ا
2016-09-05منشأ کنگلومراهای آهکی در رمپ کربناته سازند ده- صوفیان از گروه میلا، البرز مرکزی
22مقالهماهری پیرو, مهدی
قدس, ع
عباسی, م
2016-08-22توموگرافی دوبعدی سرعت موج ML در ایران
23مقالهمعصومی, ز
رضائی, ا
ژاله رجبی, پ
2016-08-19بررسي تأثير گسترش مكاني شهر زنجان بر كيفيت آبهاي زيرزميني با استفاده از سيستم اطلاعات مكاني و تصاوير ماهوارهاي
24مقالهGodard, V
Ollivier, V
Bellier, O
Miramont, C
Shabanian, E
Fleury, J
Benedetti, L
Guillou, V
2016-07-15Weathering-limited hillslope evolution in carbonate landscapes
25مقالهBayet-Goll, A
De Carvalho, C. N
2016-07-15Ichnology and sedimentology of a tide-influenced delta in the Ordovician from the northeastern Alborz range of Iran (Kopet Dagh region)
26مقالهMasoumi, Z
Maleki, J
Sadi Mesgari, M
Mansourian, A
2016-06-24Using an Evolutionary Algorithm in Multiobjective Geographic Analysis for Land Use Allocation and Decision Supporting
27مقالهBayet-Goll, A
Monaco, P
2016-06-15SEQUENCE STRATIGRAPHIC AND SEDIMENTOLOGIC SIGNIFICANCE OF BIOGENIC STRUCTURES FROM CHALKY LIMESTONES OF THE TURONIAN-CAMPANIAN ABDERAZ FORMATION, KOPET-DAGH, IRAN
28مقالهبایت گل, ا
2016-06-04رسوب‎شناسي و اثرشناسی نهشته‎هاي درياي باز تحت تأثير امواج و دلتاي رودخانه¬اي سازند نايبند (ترياس بالايي) در بلوک طبس، ايران مرکزي
29مقالهRezaei, A
Zare, M
Zhan, H
2016-05-31Aquitard Horizontal Dispersion on Reactive Solute Transport in an Aquifer–Aquitard System
30مقالهBayet-Goll, A
Monaco, P
Jalili, F
Mahmudy-Gharaei, M. H
2016-05-15Depositional environments and ichnology of Upper Cretaceous deep-marine deposits in the Sistan Suture Zone, Birjand, Eastern Iran
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد    صفحه آخر