پنجشنبه، ۴ خرداد ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زمین>
دانشکده علوم زمین
 
 
 Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
عنوان
متن
سخنران
نوع سمینار
از تاریخ
تا تاریخ
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 320
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نوعسخنران عنوان سمینارازتاریخساعت
1متنسخنران دانشگاهاشرف حسینی بررسی پارامترهای مهاجرت عمقی و اثر بخشی آن در تفسیر لرزه ای سازند گچساران در فرو باره دزفول جنوبی 291396-3-217:00
2متنسخنران دانشگاههادی جوادی بررسی نقش ساختارهای تکتونیکی بر هیدروژئولوژی چشمه های آب گرم منطقه آوج – آبگرم استان قزوین291396-3-217:30
3متنسخنران دانشگاهمریم درزی بررسی نقش عوامل زمین ساختی در تشکیل فروافتادگی دریاچه ی شورگل291396-2-2617:00
4متنسخنران دانشگاهفاطمه گمار زمین‌شناسی و لرزه‌زمین‌ساخت ترکیه291396-2-2617:30
5متنسخنران دانشگاهآرزو جوهر پردازش داده‌های لرزه‌ای بر روی پروفیل تاقدیس دالپری291396-2-1917:00
6متنسخنران دانشگاهپریسا اسلامی بررسی اثر ساختگاه با استفاده از اندازه‌گیری‌های مایکروترمور291396-2-1917:30
7متنسخنران دانشگاهمینا محمدی بدست آوردن اثر ساختگاه در سطح شهر زنجان با استفاده ازنمودارپاشش امواج سطحی 291396-2-1217:00
8متنسخنران دانشگاهالهه امن پور مطالعه تعامل احتمالی گسل شمال البرز و رسوبات دریاچه ای پیرامون در منطقه کلاردشت و مرزن آباد291396-2-1217:30
9متنسخنران دانشگاهمرضیه شعبانی تهیه نقشه‌های فاکتور برای پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی 291396-1-2917:00
10متنسخنران دانشگاهصغری بارانی بررسی تاثیر ساختارهای زمین شناسی بر چشمه های آهکی کوه قیدار،جنوب زنجان291396-1-2917:30
11متندفاعيه كارشناسي ارشدالهام زندی بررسی رفتار جنبشی گسله درونه با استفاده از ترکیب داده‌های ژئودتیکی و زمین‌شناسی291396-1-2814:30
12متندفاعيه كارشناسي ارشدمریم مهرابی مطالعات زمین- محیط¬زیست¬شناسی برای ارزیابی تناسب کاربری مکان دفن پسماند در دشت قزوین291396-1-2816:00
13متندفاعيه كارشناسي ارشدعلی مهردار مطالعه مرزهای ناپیوستگی در پوسته ناحیه برخوردی زاگرس شمالی با استفاده از فاز انعکاسی PpPp291396-1-2614:00
14متندفاعيه كارشناسي ارشدزهرا حاجب تخمین نرخ فرونشست در دشت قم با استفاده از روش تداخل سنجی راداری291396-1-2616:00
15متندفاعيه كارشناسي ارشدزینب حسنی بررسی ساختاری پهنه ی گنایس میلونیتی مغانلو291396-1-2611:00
16متندفاعيه كارشناسي ارشدحسن مجلل بکارگیری ترکیب خطی وزن دار معیارها و پی جوییهای ژئوفیزیکی برای مکان یابی محل دفن پسماند شهری در دشت ابهر- خرم دره 291396-1-2116:00
17متندفاعيه كارشناسي ارشدعلی نیک نام تحولات تکتونیکی کوه های بزقوش با استفاده از روش مغناطیس دیرین291396-1-1616:00
18متندفاعيه كارشناسي ارشدعلی تقوی هندسه و کینماتیک ساختاری در پیشانی پهنه فارس291395-12-1814:00
19متندفاعيه كارشناسي ارشدبهشته السادات حکیمی بررسی اثر ساختگاه با استفاده از اندازه‌گیری مایکروترمور در سطح شهر زنجان291395-12-1114:00
20متندفاعيه كارشناسي ارشد المیرا حقانی فر مدل‌سازی گرانی ساختار پوسته در منطقه شمال‌غرب ایران291395-12-1111:00
21متنسخنران دانشگاهکرمی سمیه نقش تکتونیک در برابر تغییرات جهانی آب دریا در کنترل سوپرسکانس های زاگرس ایران291395-12-1017:00
22متنسخنران دانشگاهمهدی محمودی تغییرات جهانی آب‌وهوا291395-12-317:00
23متنسخنران دانشگاهنسیم مرتضوی معرفی تیپ‌های مختلف کانسارهای سرب و روی291395-12-317:30
24متنسخنران دانشگاهاشکان معدل حقیقی کاربرد یادگیری ماشینی در ژئوفیزیک291395-11-2717:30
25متنسخنران دانشگاهالهام شاه محمدی سن سنجی زیرکن و کاربرد آن در جایگاه های تکتونیکی291395-11-2617:00
26متنسخنران دانشگاهراشین حمیدی تاثیر سرب بر سلامتی انسان291395-11-1917:00
27متنسخنران دانشگاه مجید حاجیلوسنجش از دور و کاربرد آن291395-11-1917:15
28متنسخنران دانشگاهسارا دهقانی محمدی مانیتورینگ انفجارهای هسته ای در اتمسفر291395-11-1917:30
29متنسخنران دانشگاهسهیلا شیرولی فرار آب از سدها و مخازن کارستی291395-11-1217:00
30متنسخنران دانشگاهمحمد پیروند بوری باران مصنوعی291395-11-1217:15
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر