پنجشنبه، ۲ آذر ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زمین>
دانشکده علوم زمین
 
 
 Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
عنوان
متن
سخنران
نوع سمینار
از تاریخ
تا تاریخ
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 327
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نوعسخنران عنوان سمینارازتاریخساعت
1متنسخنران دانشگاهرعنا حسن پور مطالعه ژئوالکتریکی و هیدروژئوشیمیایی سیستم ژئوترمال چشمه‌های آبگرم شمال شهر زنجان 291396-8-1617:00
2متنسخنران دانشگاهسحر لجم اورک هندسه و کینماتیک میادین نفتی واقع در نیمه غربی فروبار دزفول جنوبی بر اساس ترسیم برش‌های ساختاری متوازن 291396-8-917:00
3متنسخنران دانشگاهمحسن رنجبر حاجی آبادی مطالعه ناهمسانگردی لرزه ای پوسته فوقانی در انتهای جنوب شرقی کوه های زاگرس 291396-8-917:30
4متندفاعيه كارشناسي ارشدمیثم امیری مدل‌سازی فاز پسالرزه‌ای زمین‌لرزه 2010 ریگان 5/6 Mw، جنوب‌شرق ایران، با استفاده از مشاهدات تداخل‌سنجی راداری291396-5-3114:30
5متندفاعيه كارشناسي ارشداکرم قادری مطالعه زمین شناسی ساختمانی دره موییل (خیاوچای) با استفاده از داده های چاه291396-4-1811:00
6متنسخنران دانشگاه سیده طاهره موسوی زادهمطالعه‌ی ساختار سرعتی لیتوسفر در منطقه برخوردی البرز غربی با استفاده از توموگرافی زمان سیر امواج دورلرز291396-3-917:00
7متنسخنران دانشگاهسعید گرزی زنجانی بررسی تغییرات سطحی آتشفشان سبلان با استفاده از تداخل‌سنجی راداری291396-3-917:30
8متنسخنران دانشگاهاشرف حسینی بررسی پارامترهای مهاجرت عمقی و اثر بخشی آن در تفسیر لرزه ای سازند گچساران در فرو باره دزفول جنوبی 291396-3-217:00
9متنسخنران دانشگاههادی جوادی بررسی نقش ساختارهای تکتونیکی بر هیدروژئولوژی چشمه های آب گرم منطقه آوج – آبگرم استان قزوین291396-3-217:30
10متنسخنران دانشگاهمریم درزی بررسی نقش عوامل زمین ساختی در تشکیل فروافتادگی دریاچه ی شورگل291396-2-2617:00
11متنسخنران دانشگاهفاطمه گمار زمین‌شناسی و لرزه‌زمین‌ساخت ترکیه291396-2-2617:30
12متنسخنران دانشگاهآرزو جوهر پردازش داده‌های لرزه‌ای بر روی پروفیل تاقدیس دالپری291396-2-1917:00
13متنسخنران دانشگاهپریسا اسلامی بررسی اثر ساختگاه با استفاده از اندازه‌گیری‌های مایکروترمور291396-2-1917:30
14متنسخنران دانشگاهمینا محمدی بدست آوردن اثر ساختگاه در سطح شهر زنجان با استفاده ازنمودارپاشش امواج سطحی 291396-2-1217:00
15متنسخنران دانشگاهالهه امن پور مطالعه تعامل احتمالی گسل شمال البرز و رسوبات دریاچه ای پیرامون در منطقه کلاردشت و مرزن آباد291396-2-1217:30
16متنسخنران دانشگاهمرضیه شعبانی تهیه نقشه‌های فاکتور برای پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی 291396-1-2917:00
17متنسخنران دانشگاهصغری بارانی بررسی تاثیر ساختارهای زمین شناسی بر چشمه های آهکی کوه قیدار،جنوب زنجان291396-1-2917:30
18متندفاعيه كارشناسي ارشدالهام زندی بررسی رفتار جنبشی گسله درونه با استفاده از ترکیب داده‌های ژئودتیکی و زمین‌شناسی291396-1-2814:30
19متندفاعيه كارشناسي ارشدمریم مهرابی مطالعات زمین- محیط¬زیست¬شناسی برای ارزیابی تناسب کاربری مکان دفن پسماند در دشت قزوین291396-1-2816:00
20متندفاعيه كارشناسي ارشدعلی مهردار مطالعه مرزهای ناپیوستگی در پوسته ناحیه برخوردی زاگرس شمالی با استفاده از فاز انعکاسی PpPp291396-1-2614:00
21متندفاعيه كارشناسي ارشدزهرا حاجب تخمین نرخ فرونشست در دشت قم با استفاده از روش تداخل سنجی راداری291396-1-2616:00
22متندفاعيه كارشناسي ارشدزینب حسنی بررسی ساختاری پهنه ی گنایس میلونیتی مغانلو291396-1-2611:00
23متندفاعيه كارشناسي ارشدحسن مجلل بکارگیری ترکیب خطی وزن دار معیارها و پی جوییهای ژئوفیزیکی برای مکان یابی محل دفن پسماند شهری در دشت ابهر- خرم دره 291396-1-2116:00
24متندفاعيه كارشناسي ارشدعلی نیک نام تحولات تکتونیکی کوه های بزقوش با استفاده از روش مغناطیس دیرین291396-1-1616:00
25متندفاعيه كارشناسي ارشدعلی تقوی هندسه و کینماتیک ساختاری در پیشانی پهنه فارس291395-12-1814:00
26متندفاعيه كارشناسي ارشدبهشته السادات حکیمی بررسی اثر ساختگاه با استفاده از اندازه‌گیری مایکروترمور در سطح شهر زنجان291395-12-1114:00
27متندفاعيه كارشناسي ارشد المیرا حقانی فر مدل‌سازی گرانی ساختار پوسته در منطقه شمال‌غرب ایران291395-12-1111:00
28متنسخنران دانشگاهکرمی سمیه نقش تکتونیک در برابر تغییرات جهانی آب دریا در کنترل سوپرسکانس های زاگرس ایران291395-12-1017:00
29متنسخنران دانشگاهمهدی محمودی تغییرات جهانی آب‌وهوا291395-12-317:00
30متنسخنران دانشگاهنسیم مرتضوی معرفی تیپ‌های مختلف کانسارهای سرب و روی291395-12-317:30
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر