سه‌شنبه، ۴ مهر ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زمین>
دانشکده علوم زمین
 
 

سخنران دانشگاه

کارست

سیدعرفان‌بابایی

دانشکده علوم زمین

تاریخ: ۱۳۹۵-۱۰-۷

زمان: ۱۷:۳۰

مکان: I001

خلاصه: کارست‌ پدیده‌ای‌ در‌پوسته ‌زمین ‌است‌که آثارآن به صورت اشکال مختلف ازقبیل حفره ها وغارها درسطح ودر زیرسطح وجود‌دارد. علت‌ ایجاد آن‌‌‌به‌ ‌وجود‌شکستگی‌ها و‌قابلیت‌ انحلال توده سنگ مربوط می شودکه درنتیجه‌ آن ‌یک سیستم آب زیرزمینی‌ می تواند شکل بگیرد.