دوشنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زمین>
دانشکده علوم زمین
 
 

دفاعيه كارشناسي ارشد

مطالعه زمین شناسی ساختمانی دره موییل (خیاوچای) با استفاده از داده های چاه

اکرم قادری

استاد راهنما: مهناز رضاییان - ملک محمد گیتی

دانشکده علوم زمین

تاریخ: ۱۳۹۶-۴-۱۸

زمان: ۱۱:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان

خلاصه: منطقه مورد مطالعه در گستره موییل، شمال غرب قله سبلان قرار دارد. این ناحیه با پتانسیل بالای زمین گرمایی شناخته شده است. در یک منطقه زمین گرمایی ساختارهای نفوذپذیر نقش عمده ای در بهره برداری قابل قبول از یک سامانه زمین گرمایی دارند. هدف این پژوهش ارتباط پهنه های نفوذپذیر در سطح و عمق است. اساس شناخت پهنه های نفوذپذیر در چاه های اکتشافی شاخص های حفاری و زمین شناسی است.