يكشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زمین>
دانشکده علوم زمین
 
 

دفاعيه كارشناسي ارشد

مدل‌سازی فاز پسالرزه‌ای زمین‌لرزه 2010 ریگان 5/6 Mw، جنوب‌شرق ایران، با استفاده از مشاهدات تداخل‌سنجی راداری

میثم امیری

استاد راهنما: زهرا موسوی - سید خلیل متقی

دانشکده علوم زمین

تاریخ: ۱۳۹۶-۵-۳۱

زمان: ۱۴:۳۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان

خلاصه: تداخل‌سنجی راداری با دریچه مصنوعی، تکنیک تصویربرداری بر پایه ماهواره‌ها، بینشی جدید به چرخه زمین‌لرزه فراهم می‌کند. با مطالعه سری زمانی تصاویر تداخل‌سنجی راداری می توان دگرشکلی سطحی زمین را قبل، در طول، و بعد از زمین‌لرزه‌ها تحلیل کرد. در 20 دسامبر 2010 زمین‌لرزه‌ای با بزرگای Mw 6.5 در شهرستان ریگان، کرمان رخ داد. پنج روز بعد از زمین‌لرزه 2010 تعداد 76 پس‌لرزه با بزرگای بیش از 5/2 توسط موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران گزارش شده است. این پس‌لرزه‌ها و همچنین نقشه سرعت ایستگاه‌های موقت GPS کاشته شده در منطقه توسط سازمان نقشه برداری کشور بعد از زمین‌لرزه نشان از وجود فاز پسالرزه‌ای در منطقه هستند. همچنین در 27 دسامبر 2011 زمین‌لرزه دیگری با بزرگای Mw 6.2 در گسل دیگری نزدیک به زمین‌لرزه 2011 رخ داد. هدف از این مطالعه دگرشکلی پسالرزه‌ای زمین‌لرزه 2010 ریگان با استفاده از آنالیز سری‌ زمانی جابجایی‌های پسالرزه‌ای مشاهده شده با تکنیک تداخل‌سنجی راداری برای بهبود دانش خود از مکانیسم‌های مکانیکی پوسته در طول زون گسل‌خوردگی بعد از زمین‌لرزه است. برای مطالعه فاز پسالرزه‌ای از 30 تصویر ماهواره COSMO-SkyMed استفاده شد. برای آنالیز سری زمانی روش کوتاه‌ترین خط مبنا (SBAS) با استفاده از نرم‌افزار SARSCAPE® بکار برده شد. بعد از تشکیل 109 تداخل‌نگار و انجام پردازش‌های لازم سری زمانی جابجایی و نقشه میانگین سرعت ناشی از جابجایی‌های فاز پسالرزه‌ای بدست آمدند. سری زمانی جابجایی‌ها نشان می‌دهند که رفته رفته بعد از زمین‌لرزه جابجایی‌ها بصورت نمایی بیشتر می‌شوند و بعد از رسیدن به مقدار تقریبی 12 میلی‌متر از میزان جابجایی‌ها کاسته شده و وارد انباشت استرس و فاز میان‌لرزه‌ای می‌شویم. از روی نقشه میانگین سرعت دگرشکلی‌های پسالرزه‌ای می‌توان به مکانیسم راست بر بودن گسل مسبب این دگرشکلی‌ها پی برد. در ادامه برای بدست آوردن پارامترهای این گسل مدل‌سازی با استفاده از مدل اوکادا 1985 انجام شد. مدل استفاده شده یک نیم‌فضای همگن و همسانگرد را برای زمین واقعی تقریب می‌زند. مدل‌سازی در دو مرحله وارون‌سازی غیرخطی و خطی انجام شد. در وارون‌سازی غیرخطی که یک نوع مدل‌سازی مستقیم است با دادن بازه‌های لازم برای پارامترها و تکرار مدل‌سازی تا رسیدن به بهترین فیت بین داده‌های مشاهده‌شده و مدل‌شده پارامترهای ثابت گسل یعنی صفحه گسلی بدست می‌آیند. در وارون‌سازی خطی برای بدست آوردن میزان توزیع لغزش، صفحه گسلی به تکه‌های 1×1 کیلومتری تقسیم شده و وارون‌سازی با مجهول در نظر گرفتن لغزش انجام شد. برای زمین‌لرزه 27 ژانویه 2011 از دو تصویر قبل و بعد از زمین‌لرزه استفاده کرده و تداخل‌نگار آن‌ تشکیل شد. برای این زمین‌لرزه نیز مدل‌سازی انجام شده و پارامترهای صفحه گسلی و توزیع لغزش بدست آمدند. نقشه مدل‌سازی توزیع لغزش زمین‌لرزه 20 دسامبر 2010 ریگان نشان می‌دهد که پس‌لغزش در رومرکز زمین‌لرزه و مکان پس‌لرزه‌های بعدی متمرکز است. پس سازوکار پس‌لغزش برای دگرشکلی‌های مشاهده شده از این فاز پسالرزه‌ای مطابقت دارد. واژگان کلیدی: ریگان، فاز پسالرزه‌ای، تداخل‌سنجی راداری، کوتاه‌ترین خط‌مبنا، اوکادا 1985، سری زمانی جابجایی، SARSCAPE®