فرم‌ها و مدارک مورد نياز جهت درخواست پذيرش بدون آزمون دانشجویان استعداد درخشان
در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری مستقیم (از کارشناسی) و دکتری تخصصی سال ۱۴۰۳

دانشگاه تحصيلات تكميلی علوم پايه زنجان

 

 

 

۱.     فرم مشخصات فردی (دریافت فایل)

۲.     مدارک شناسايي (تصویر تمام صفحات شناسنامه و كارت ملی)

۳.     کارت پايان خدمت (یا مدرک تعیین وضعیت نظام وظیفه)

۴.     تصوير گواهی موقت و ريز نمرات مقطع كارشناسی (براي داوطلبان ورود به دوره كارشناسی ارشد،  دكتري مستقیم و دکتری ناپیوسته) و كارشناسي ارشد (براي داوطلبان ورود به دوره دكتري ناپیوسته) (نکته: مدارک اخذ شده از دانشگاه‌های خارج از کشور بايستی توسط وزارت علوم تحقيقات و فناوری، ارزيابی و تاييد شده باشد

۵.     فرم معرفی‌نامه متقاضیان حائز شرایط آیین نامه ورود به مقطع بالاتر  (دریافت فایل)

۶.     فرم توصيه‌نامه (حداقل دو توصيه‌نامه) (دریافت فایل)

۷.     مستندات مقاله (مطابق با مفاد آیین نامه)

۸.     مستندات در خصوص هر يک از بندهاي آيين‌نامه كه شامل داوطلب می‌شود. (مستنداتی از قبيل نمونه كشوری، رتبه اول تا سوم جشنواره‌ها و ساير موارد مشابه قيد شده در آيين‌نامه) (دریافت فایل آیین‌نامه)

۹.     مدرک زبان خارجی (در صورت داشتن)

۱۰.   فيش واريزی 1،200،000 ریال به شماره حساب IR840100004001086603022542 و شناسه واریز 392086668001269001234567899899  بانک مرکزی شعبه معاملات ریالی بنام حساب تمركز درآمدهای اختصاصی دانشگاه تحصيلات تكميلی علوم پايه (تصویر فيش حتماً بایستی به همراه مدارک ارسال شود) مبلغ واریزی عودت داده نمی‌شود.

 

متقاضیان بايستي تمامی فرم‌ها و مدارک زير را تا تاريخ بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ به آدرس پستی زیر ارسال نمایند و در صورت دعوت به مصاحبه اصل تمامی مدارک را به همراه داشته باشند:

 

زنجان، بلوار استاد یوسف ثبوتی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

 کدپستی 4513766731

دفتر آموزش (خانم زرین)نكات قابل توجه:

۱- داوطلبان بايستی تمامی بندهای آيين‌نامه را مطالعه و بر مبنای آن در صورت واجد شرایط بودن درخواست خود را ارسال نمایند. (لازم به ذكر است كه دانشگاه پس از بررسی مدارک ارسالی داوطلبان در خصوص رد يا قبول درخواست، مختار است) 

۲- اسامی داوطلبانی که جهت مصاحبه دعوت خواهند شد و زمان مصاحبه متعاقباً اعلام می‌شود.

۳- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس بگیرید:

کارشناس مسئول اداره آموزش : خانم زرین 33155138-024                      

کارشناس دانشكده رياضي: خانم ريحانی 33155047-024

کارشناس دانشكده شيمی: خانم محمدی  33153231-024

کارشناس دانشکده علوم زمين: خانم میهن‌پرست 33153826-024

کارشناس دانشكده علوم زيستی: خانم خادمی 33153339-024

کارشناس دانشكده علوم رايانه و فناوری اطلاعات: خانم براری  33153441 -024

کارشناس دانشكده فيزيک: خانم نجفلو  33152117-024