29 فروردین 1397

تصویب پروژه احداث و تجهیز ساختمان دانشکده علوم زیستی دانشگاه

ر اساس پیگیری‌های انجام‌شده توسط دانشگاه و موافقت کمیسیون ماده (23) ، که متولی تصویب طرح های عمرانی ملی در سطح کشور است ، پروژه احداث و تجهیز ساختمان دانشکده علوم زیستی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با زیربنای 7236 متر مربع تصویب و در قانون بودجه سال 1397 کل کشور درج شد.
مدیریت دانشگاه ، ضمن سپاس از حمایت و حسن توجه مسئولین سازمان برنامه و بودجه کل کشور ، این موفقیت را که گامی مهم در راستای تکمیل طرح جامع دانشگاه و توسعه فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه در حوزه علوم زیستی است، به اعضا و حامیان دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان تبریک گفته و آرزوی توفیق و ارتقای روزافزون دانشگاه را دارد.