2 اردیبهشت 1397

برگزاری برنامه گذری بر تاریخ علم

روز شنبه 8 اردیبهشت 1397 دانشکده فیزیک و پژوهشکده اپتیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان برنامه‌ای را با عنوان گذری بر تاریخ علم برگزار می‌کند. در این برنامه پروفسور هوخندایک استاد تمام تاریخ ریاضیات و نجوم از دانشگاه اوترخت هلند در مورد ابوریحان بیرونی سخنرانی خواهند کرد. همچنین دو نفر از دانشجویان دکتری ایشان کارگاه عملی کار با اسطرلاب را برگزار خواهند نمود.
برای دریافت چکیده سخنرانی و کارگاه به فایل پیوست مراجعه نمایید.