سمینارها

دفاعیه کارشناسی ارشد
بررسی اثر وگونین بر روی حساسیت پرتویی رده سلولی MCF-7
افسانه حیدری، دانشکده علوم زیستی
25 تیر ،
ساعت 14
استاد راهنما: مریم روحانی
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد
استفاده از کلوریت به عنوان یک بستر طبیعی برای پایدارسازی نانوذرات پالادیوم و مس و کاربرد آنها در واکنش‌های شیمی آلی
عرفان افتاده، دانشکده شیمی
25 تیر ،
ساعت 11
استاد راهنما: محمد قلی نژاد
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد
مطالعه عددی میکروسکوپ با نوردهی صفحه‌ای گزینشی
میلاد لاله نژاد، دانشکده فیزیک
25 تیر ،
ساعت 11
استاد راهنما: داریوش عبداله پور
مکان: آمفی تئاتر خانه علم

دفاعیه کارشناسی ارشد
بررسی اثر مهاری کوچک مولکول‌های سیلیبینین، سیلیمارین و تاکسیفولین بر روند تشکیل تجمعات آمیلوئیدی پروتئین لیزوزیم سفیده تخم‌مرغ
محسن مهدوی مهر، دانشکده علوم زیستی
26 تیر ،
ساعت 11
استاد راهنما: علی اکبر مراتان
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد
مطالعه تاثیر تعدادی از عوامل ایجاد کننده فقر اکسیژن بر تهاجم رده سلولی هلا
الناز محمد بابایی، دانشکده علوم زیستی
31 تیر ،
ساعت 11
استاد راهنما: حمید هادی علیجانوند
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد
بررسی تاثیر وگونین بر حساسیت پرتوی رده سلولی MDA MB231
ساره توکلی، دانشکده علوم زیستی
31 تیر ،
ساعت 14
استاد راهنما: مریم روحانی
مکان: آمفی تئاتر ترکمان