سمینارها

دفاعیه کارشناسی ارشد
بررسی اثر مهاری کوچک مولکول‌های سیلیبینین، سیلیمارین و تاکسیفولین بر روند تشکیل تجمعات آمیلوئیدی پروتئین لیزوزیم سفیده تخم‌مرغ
محسن مهدوی مهر، دانشکده علوم زیستی
26 تیر ،
ساعت 11
استاد راهنما: علی اکبر مراتان
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد
مطالعه تاثیر تعدادی از عوامل ایجاد کننده فقر اکسیژن بر تهاجم رده سلولی هلا
الناز محمد بابایی، دانشکده علوم زیستی
31 تیر ،
ساعت 11
استاد راهنما: حمید هادی علیجانوند
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد
بررسی تاثیر وگونین بر حساسیت پرتوی رده سلولی MDA MB231
ساره توکلی، دانشکده علوم زیستی
31 تیر ،
ساعت 14
استاد راهنما: مریم روحانی
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد
نگاشت غیرخطی برپایه الگوریتم ISOMAP
جواد محمدی، دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات
8 مرداد ،
ساعت 11
استاد راهنما: مهدی وثیقی
مکان: آمفی تئاتر خانه علم

دفاعیه کارشناسی ارشد
یادگیری برنامه‌ریزی لوازم در خانه‌ی هوشمند
محسن کرمی، دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات
9 مرداد ،
ساعت 11
استاد راهنما: محسن افشارچی
مکان: آمفی تئاتر دانشگاه