سمینارها

دفاعیه کارشناسی ارشد
محاسبه طیف درهمتنیدگی و بار مرکزی در مدل سو شرایفر هیگر
مهسا حیدری، دانشکده فیزیک
23 اسفند،
ساعت 11
استاد راهنما: جهانفر ابویی
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه دکتری
کنترل انتشار اطلاعات با تنظیم اختلاف فاز بین نوسانات جمعی شبکه‌های نورونی
عارف پریز، دانشکده فیزیک
23 اسفند،
ساعت 10 صبح
استاد راهنما: علیرضا ولی زاده
مکان: آمفی تئاتر دانشگاه

دفاعيه كارشناسي ارشد
کشت سه بعدی دو رده سلولی سرطان سینه MCF-7 و MDA-MB-231 بر روی داربست های سلولی مختلف و مقایسه رشد و مقاومت دارویی آنها با کشت دو بعدی
عرفان سفیدگر، دانشکده علوم زیستی
21 اسفند،
ساعت 10 صبح
استاد راهنما: شیوا اکبری بیرگانی
مکان: آمفی تئاتر مرکز رشد (پارک علم و فناوری)

دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسی گشودگی عددی در تعیین مکان ذرات درتله نوری
ذکری کریمی، دانشکده فیزیک
21 اسفند، 14
استاد راهنما: فائقه حاجی زاده
مکان: آمفی تئاتر دانشگاه

دفاعيه كارشناسي ارشد
یادگیری تقویتی چندعامله پخش بار در شبکه‌های هوشمند
محسن غفاری، دانشکده ریاضی
21 اسفند، 14
استاد راهنما: محسن افشارچی
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه ی امکان سنجی تولید فوتوکاتالیتیکی سولفوریک اسید با استفاده از ذرات وانادیوم پنتوکسید
مریم صفری، دانشکده شیمی
21 اسفند، 11
استاد راهنما: محسن لشگری
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعيه كارشناسي ارشد
برد عددی و شعاع‌های عددی توان‌های یک عملگر و ارتباط آن با عملگر‌های یکانی
الهام قویدل، دانشکده ریاضی
20 اسفند، 16
استاد راهنما: میثم میثمی و سعید کرمی زرندی
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعيه كارشناسي ارشد
هموتوپی بسیط و گروه وایتهد
الهام بابائی، دانشکده ریاضی
20 اسفند، 11
استاد راهنما: سعاد ورسایی
مکان: آمفی تئاتر ترکمان