دوشنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۵   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات>
دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات
 
 
پاييز 1395بهار 1395زمستان 1394پاييز 1394

برنامه درسی دانشگاه

زمستان 1395 (2017)
درس مدرس زمان مکان
1- زبان انگليسي 1English 1 (Pre-Intermediate) IT 95 Sahar Khatibi خطیبی, س یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I101
کلاس I101
2- زبان انگليسي 1English 1 (Intermediate) IT 95 Sahar Khatibi خطیبی, س یکشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
سه شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس I101
کلاس I101
3- تحقيق در عمليات خدائی فر, س

یکشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
سه شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس M101
کلاس M101
4- فيزيک 2 حسنی زنوزی, ا

یکشنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
سه شنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس P103
کلاس P103
5- معماري کامپيوتر 1 پارسا مهر, ر

شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I002
6- شيوه ارائه مطالب علمي وفني شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I001
کلاس I001
7- تجارت الکترونيکي1 جورشری, ک شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
دوشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس I001
کلاس I001
8- تجارت الکترونيکي1 جورشری, ک شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I001
کلاس I001
9- سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) معصومی, ز

شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I101
کلاس I101
10- مهندسي نرم افزار2 ابن نصیر, ع شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس I001
کلاس I001
11- هندسه رباتيك صادقی بی غم, ب

شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس I002
کلاس I002
12- برنامه نويسي پيشرفته1 انصاری, ا

شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس I001
کلاس I001
13- مباني الکترونيک ديجيتال حریری, م شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس I002
کلاس I002
14- مباني الکترونيک ديجيتال حریری, م شنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
دوشنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس I002
کلاس I002
15- طراحي الگوريتم ها داودی منفرد, م

یکشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
سه شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس I001
کلاس I001
16- مهندسي فناوري اطلاعات2 اصانلو, ف یکشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
سه شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس I002
کلاس I002
17- مهندسي فناوري اطلاعات2 اصانلو, ف یکشنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
سه شنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس I002
کلاس I002
18- اصول و مباني پايگاه داده ها خواصی, ع یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I002
کلاس I002
19- هوش مصنوعي2 رزاقی, پ

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I001
کلاس I001
20- شيوه ارائه مطالب علمي وفني پارسا مهر, ر

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I002
کلاس I002
21- مباحث نو در فناوري اطلاعات یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I101
کلاس I101
22- رياضيات2 علیزاده, م

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I001
کلاس I001
23- تحقيق در عمليات خدائی فر, س

یکشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
سه شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس M101
کلاس M101
24- سيستم هاي چند رسانه اي 2 خواصی, ع یکشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
سه شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس I001
کلاس I001
25- اخلاق و تربيت اسلامي رسولی, م یکشنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس I001
26- رياضيات گسسته1 اسدی, ن شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس M201
کلاس M302
27- شبکه هاي کامپيوتري2 پهلوانی, پ

دوشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
چهارشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I002
کلاس I002
28- شبکه هاي کامپيوتري2 پهلوانی, پ

دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
چهارشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I002
کلاس I002
29- معارف اسلامي رسولی, م یکشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس I001
30- اصول و مباني مديريت 2 جعفری, م چهارشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
چهارشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I001
کلاس I001
31- سيستم هاي چند رسانه اي 2 خواصی, ع شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس M101
کلاس M101
32- مديريت پروژه صادقی بی غم, ب

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس P103
کلاس P103
33- معماري کامپيوتر 1 پارسا مهر, ر

شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس P102
کلاس P102
34- آمار و احتمال کاربردي خواصی, ع شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس P103
کلاس P103
35- طراحي الگوريتم ها داودی منفرد, م

یکشنبه ۱۲:۳۰-۱۴:۰۰
سه شنبه ۱۲:۳۰-۱۴:۰۰
کلاس I002
کلاس I002
دستورالعمل ثبت نام فصل پاییز 90
   

برنامه چهارساله دوره متمرکز فناوری اطلاعات

برنامه چهارساله دوره مشترک فناوری اطلاعات