سه‌شنبه، ۴ مهر ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات>
دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات
 
 
بهار 1396زمستان 1395پاييز 1395بهار 1395

برنامه درسی دانشگاه

پاييز 1396 (2017)
درس مدرس زمان مکان
1- مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات مرادی, م چهارشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
چهارشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس I002
کلاس I002
2- سيستم هاي چند رسانه اي 2 وثیقی,

شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس I001
کلاس I001
3- فيزيک 1 فرنودی, ب

یکشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
چهارشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس I001
کلاس I003
کلاس I003
4- شبکه هاي کامپيوتري1 پهلوانی, پ

دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
چهارشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I001
کلاس I001
5- مباني كامپيوتر و برنامه نويسي C انصاری, ا

یکشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
سه شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
سه شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس I002
کلاس I001
کلاس I002
6- نظريه زبانها و ماشينها 1 رزاقی, پ

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I001
کلاس I001
7- سيستم هاي خبره و تصميم يار فرجی, م یکشنبه ۱۲:۳۰-۱۴:۰۰
سه شنبه ۱۲:۳۰-۱۴:۰۰
کلاس I002
کلاس I002
8- رياضيات 1 علیزاده, م

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I002
کلاس I002
9- مهندسي نرم افزار1 افشارچی, م یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
چهارشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I001
کلاس I001
10- ساختمان داده ها 2 داودی منفرد, م

یکشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
سه شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس I001
کلاس I001
11- مهندسي فناوري اطلاعات1 پارسا مهر, ر

یکشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
سه شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس I002
کلاس I002
12- مباني فناوري اطلاعات1 صادقی بی غم, ب

یکشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
دوشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس I003
کلاس I003
13- سيستم عامل نریمانی, ز شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس I002
کلاس I002
14- مدار منطقي پارسا مهر, ر

شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I001
کلاس I003
15- تاريخ اسلام آقامحمدی, س شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
شنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس I002
کلاس I002
16- اقتصاد مهندسي 1 پارسا مهر, ر

شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس I003
کلاس I003
17- هوش مصنوعي1 رزاقی, پ

شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I001
کلاس I001
18- فارسي نصیری, ک چهارشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
چهارشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I002
کلاس I002
19- اصول و مباني مديريت1 جعفری, م چهارشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
چهارشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I003
کلاس I003
20- سيستم هاي چند رسانه اي 2 وثیقی,

شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I002
کلاس I002
21- اصول و مباني پايگاه داده ها نریمانی, ز سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس I001
کلاس I002
22- مهندسي فناوري اطلاعات1 پارسا مهر, ر

شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I002
کلاس I002
دستورالعمل ثبت نام فصل پاییز 90
   

برنامه چهارساله دوره متمرکز فناوری اطلاعات

برنامه چهارساله دوره مشترک فناوری اطلاعات