دوشنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۵   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات>
دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات
 
 
 Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
عنوان مقاله
مجله
نام خانوادگی
نام
زبان مقاله
نویسنده
ISI
Proceeding
AbstractBook
Select
Select
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 134
صفحه اول  1 2 3 4 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نام خانوادگیتاریخ مقالهعنوان مقاله
1مقالهKavianpour, H
Vasighi, M
2017-02-15Structural classification of proteins using texture descriptors extracted from the cellular automata image
2مقالهBahrami, L
Sadeghi Bigham, B
Kamali, K
2016-11-05The Effect of some Genetic Mutations on Endometriosis Using Data Mining Techniques
3مقالهداودی منفرد, م
دلفراز پهلوانلو, ا
قبادی بابی, س
2016-10-06کمینه سازی تعداد تحویل ها در شبکه های بی سیم با حرکت گروهی کاربران
4مقالهMesrikhani, A
Davoodi Monfared, M
2016-09-12Non-zero probability of nearest neighbor searching
5مقالهنوری زاده واحد دهکردی, ف
صادقی بی غم, ب
خدایی فر, س
2016-09-09حذف کمترین تعداد موانع مربعی در برنامه ریزی حرکت ربات
6مقالهصادقی بی غم, ب
عباسی کیا, م
2016-09-05هندسه محاسباتی: الگوریتم ها و کاربردها (جلد اول)، تالیف مارک دی برگ
7مقالهKhodaei, M
Sadeghi Bigham, B
Faez, K
2016-08-26Adaptive Data Hiding, Using Pixel-Value-Differencing and LSB Substitution
8مقالهPahlevani, P
Khamfroush, H
Lucani, D. E
Pederson, M. V
Fitzek, F. H. P
2016-08-04Network coding for hop-by-hop communication enhancement in multi-hop networks
9مقالهShams, F
Sadeghi Bigham, B
2016-06-05A neural network approach to navigation of a mobile robot and obstacle avoidance in dynamic and unknown environments
10مقالهKavianpour, H
Vasighi, M
2016-04-29Structural Classification of Proteins using Fuzzy Clustering and Cellular Automata
11مقالهAlavi Toussi, H
Sadeghi Bigham, B
2016-02-02Design, Implementation and Evaluation of Multi-terminal Binary Decision Diagram based Binary Fuzzy Relations
12مقالهPahlevani, P
Lucani, D. E
Fitzek, F. H. P
2016-01-21Method and apparatus to enhance routing protocols in wireless mesh networks
13مقالهتقیلو, م
وثیقی, م
2015-12-17یادگیری نظارتی با استفاده از شبکه های X_Y Fused در نقشه های خودسازمانده رشد کننده
14مقالهPanahi, F
Davoodi, M
F. van der Stappen, A
2015-12-11Orienting Parts with Shape Variation
15مقالهSheikhi, F
Mohades, A
de Berg, M
Davoodi, M
2015-10-09Separating Bichromatic Point Sets by L-shapes
16مقالهJafari, M
Bayat, M
Habibi, A
2015-08-14Examination of the Effect of Acquisition and Application of Professional Information and Knowledge in Promoting Life Insurance Marketing
17مقالهتقیلو, م
وثیقی, م
2015-06-08یادگیری نظارتی در شبکه های انتشار بازگشتی رشدکننده
18مقالهآقاجانلو, ی
پارسامهر, ر
2015-05-28ارزیابی پروتکل های جمع آوری داده در شبکه های حسگر بی سیم متحرک
19مقالهBakhshesh, D
Davoodi, M
2015-05-15Approximating of conic sections by DP curves with endpoint interpolation
20مقالهJafari, M
Bayat , M
2015-05-09The engineering of achievement rate of literate man’s strategic vision in elementary school and high school by RADAR technique
21مقالهGhasemi, F
Parsamehr, R
2015-05-05A multi authentication scheme for RFID systems
22مقالهSaadati, F
Sadeghi Bigham, B
Kamali, K
2015-04-20Treatment of Chronic Disease Using the Recommender Systems: Nervous System GMDH
23مقالهDavoodi, M
Mohades, A
Sheikhi, F
Khanteimouri, P
2015-02-20Data imprecision under λ-geometry model
24مقالهقاسمی, ف
پارسامهر, ر
2014-11-20طرح امنیتی تایید هویت چندجانبه برای سیستم های RFID
25مقالهMaleki, A
Ataei, M
Maleki, R
2014-11-16The Effect of Managers' Market Orientation Perspective on Orientation Attitude, job Satisfaction and Organizational Commitment (Case Study: Noor Ista Khorasan Company)
26مقالهJamili Oskouei, R
Askari, M
2014-09-10Predicting Academic Performance with Applying Data Mining Techniques (Generalizing the results of two Different Case Studies)
27مقالهJamili Oskouei, R
Naghizadeh Varzeghani , H. R
Samadyar, Z
2014-09-09Intelligent Agents: A Comprehensive Survey
28مقالهپورمحمدخان, م
ناجی, ح
پارسامهر, ر
2014-05-15دلایل پذیرش و عدم پذیرش بانکداری همراه توسط کاربران بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی (TAM)
29مقالهGhanilou, M
Jamili Oskouei, R
2014-05-09Enhancing Performance of Learning Management Systems (LMSs) through Intelligent Agents
30مقالهMoradkhani, F
Ebrahimkhani, S
Sadeghi Bigham, B
2014-05-01ROAD ACCIDENT DATA ANALYSIS: A DATA MINING APPROACH
صفحه اول  1 2 3 4 صفحه بعد    صفحه آخر