سه‌شنبه، ۴ مهر ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات>
دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات
 
 
فارغ التحصیلان Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
نام خانوادگی
نام
فارغ التحصیلدر حال تحصیل
مقطع
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 238
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطعنام کاربریوضعیت تحصیلی
1اطلاعات بیشترمتینابراهیم خانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيmat.ebrahimkhaniدر حال تحصیل
2اطلاعات بیشترمسعودابراهیمی اتانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدmasoud.ebrahimiدر حال تحصیل
3اطلاعات بیشترسپیدهاحمدخانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيs.ahmadkhaniدر حال تحصیل
4اطلاعات بیشترمحدثهاخلاقی زادهفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيakhlaghizadeدر حال تحصیل
5اطلاعات بیشترشادنازاخوندیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيsh.akhoundiدر حال تحصیل
6اطلاعات بیشترامیرحسینادینهفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيa.adinehدر حال تحصیل
7اطلاعات بیشترمرضیهازادفلاحفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيm.azadfallahدر حال تحصیل
8اطلاعات بیشترفاطمهازادفلاحفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيf.azadfallahدر حال تحصیل
9اطلاعات بیشتررضااسدیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيr.asadiدر حال تحصیل
10اطلاعات بیشترفریبااسمعیلیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيf.esmaeiliدر حال تحصیل
11اطلاعات بیشترامیراشخاصیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيamir.ashkhasiدر حال تحصیل
12اطلاعات بیشترجواداصغریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيjavad.asghariدر حال تحصیل
13اطلاعات بیشترمهدیهاقازادهفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيm.aghazadehدر حال تحصیل
14اطلاعات بیشترمحمدامانلوفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيm.amanlooدر حال تحصیل
15اطلاعات بیشترزهراامیرخانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيzamirkhaniدر حال تحصیل
16اطلاعات بیشتریاسمنامیریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيy.amiriدر حال تحصیل
17اطلاعات بیشترسمیهامیریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيsamiriدر حال تحصیل
18اطلاعات بیشترراضیهامیریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيrazieamiriدر حال تحصیل
19اطلاعات بیشترشیرینامینیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيsh.aminiدر حال تحصیل
20اطلاعات بیشترفاطمهانصاری چلچهفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدf.ansariدر حال تحصیل
21اطلاعات بیشترحسینانعام زادهفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدhosein.enamzadehدر حال تحصیل
22اطلاعات بیشترسهاایزدی یزدیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيsohaizadiدر حال تحصیل
23اطلاعات بیشترنرگسایماندختفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيn.imandokhtدر حال تحصیل
24اطلاعات بیشترمایدهبازرگانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيmaede.bazarganiدر حال تحصیل
25اطلاعات بیشترمحمدباقریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيmohammad.bagheriدر حال تحصیل
26اطلاعات بیشترسعیدباقریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيs.bagheriدر حال تحصیل
27اطلاعات بیشترسحربدریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدsahar.badriدر حال تحصیل
28اطلاعات بیشترنیمابهاری سجهرودفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيbahari.nدر حال تحصیل
29اطلاعات بیشترآرشبهبودیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيarash.behboudiدر حال تحصیل
30اطلاعات بیشترمسعودبهتریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيbehtariدر حال تحصیل
31اطلاعات بیشترسپیدهبهرامیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيsepide.bahramiدر حال تحصیل
32اطلاعات بیشترهستیبهره ورفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيbahrevarدر حال تحصیل
33اطلاعات بیشترسعیدهبیاتفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيs.bayatدر حال تحصیل
34اطلاعات بیشترپگاهبیاتفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدp.bayatدر حال تحصیل
35اطلاعات بیشترسجادبیاتفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيsajjadدر حال تحصیل
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد    صفحه آخر