چهارشنبه، ۳ خرداد ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات>
دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات
 
 
فارغ التحصیلان Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
نام خانوادگی
نام
فارغ التحصیلدر حال تحصیل
مقطع
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 218
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطعنام کاربریوضعیت تحصیلی
1اطلاعات بیشترمتینابراهیم خانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيmat.ebrahimkhaniدر حال تحصیل
2اطلاعات بیشترمسعودابراهیمی اتانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدmasoud.ebrahimiدر حال تحصیل
3اطلاعات بیشترسپیدهاحمدخانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيs.ahmadkhaniدر حال تحصیل
4اطلاعات بیشترشادنازاخوندیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيsh.akhoundiدر حال تحصیل
5اطلاعات بیشترامیرحسینادینهفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيa.adinehدر حال تحصیل
6اطلاعات بیشترمرضیهازادفلاحفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيm.azadfallahدر حال تحصیل
7اطلاعات بیشترفاطمهازادفلاحفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيf.azadfallahدر حال تحصیل
8اطلاعات بیشتررضااسدیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيr.asadiدر حال تحصیل
9اطلاعات بیشترفریبااسمعیلیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيf.esmaeiliدر حال تحصیل
10اطلاعات بیشترامیراشخاصیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيamir.ashkhasiدر حال تحصیل
11اطلاعات بیشترمحمدامانلوفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيm.amanlooدر حال تحصیل
12اطلاعات بیشترزهراامیرخانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيzamirkhaniدر حال تحصیل
13اطلاعات بیشتریاسمنامیریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيy.amiriدر حال تحصیل
14اطلاعات بیشترسمیهامیریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيsamiriدر حال تحصیل
15اطلاعات بیشترراضیهامیریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيrazieamiriدر حال تحصیل
16اطلاعات بیشترازادامین پورفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدazad.aminporدر حال تحصیل
17اطلاعات بیشترشیرینامینیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيsh.aminiدر حال تحصیل
18اطلاعات بیشترفاطمهانصاری چلچهفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدf.ansariدر حال تحصیل
19اطلاعات بیشترحسینانعام زادهفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدhosein.enamzadehدر حال تحصیل
20اطلاعات بیشترسهاایزدی یزدیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيsohaizadiدر حال تحصیل
21اطلاعات بیشترنرگسایماندختفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيn.imandokhtدر حال تحصیل
22اطلاعات بیشترعلیایوانکیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيa.ivanakiدر حال تحصیل
23اطلاعات بیشترمایدهبازرگانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيmaede.bazarganiدر حال تحصیل
24اطلاعات بیشترمحمدباقریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيmohammad.bagheriدر حال تحصیل
25اطلاعات بیشترسعیدباقریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيs.bagheriدر حال تحصیل
26اطلاعات بیشترنیمابهاری سجهرودفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيbahari.nدر حال تحصیل
27اطلاعات بیشترآرشبهبودیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيarash.behboudiدر حال تحصیل
28اطلاعات بیشترمسعودبهتریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيbehtariدر حال تحصیل
29اطلاعات بیشترهستیبهره ورفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيbahrevarدر حال تحصیل
30اطلاعات بیشترفائزهبیاتفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدfbayatدر حال تحصیل
31اطلاعات بیشترپگاهبیاتفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدp.bayatدر حال تحصیل
32اطلاعات بیشترسجادبیاتفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيsajjadدر حال تحصیل
33اطلاعات بیشترمایدهبیاتفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيmaedeh.bayatدر حال تحصیل
34اطلاعات بیشترسعیدهبیاتفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيs.bayatدر حال تحصیل
35اطلاعات بیشترکریمپازکیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدk.pazokiدر حال تحصیل
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 صفحه بعد    صفحه آخر