يكشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات>
دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات
 
 
فارغ التحصیلان Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
نام خانوادگی
نام
فارغ التحصیلدر حال تحصیل
مقطع
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 210
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطعنام کاربریوضعیت تحصیلی
1اطلاعات بیشترمتینابراهیم خانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيmat.ebrahimkhaniدر حال تحصیل
2اطلاعات بیشترمسعودابراهیمی اتانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدmasoud.ebrahimiدر حال تحصیل
3اطلاعات بیشترشادنازاخوندیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيsh.akhoundiدر حال تحصیل
4اطلاعات بیشترامیرحسینادینهفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيa.adinehدر حال تحصیل
5اطلاعات بیشترفاطمهازادفلاحفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيf.azadfallahدر حال تحصیل
6اطلاعات بیشتررضااسدیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيr.asadiدر حال تحصیل
7اطلاعات بیشترفریبااسمعیلیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيf.esmaeiliدر حال تحصیل
8اطلاعات بیشترامیراشخاصیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيamir.ashkhasiدر حال تحصیل
9اطلاعات بیشترجواداصغریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيjavad.asghariدر حال تحصیل
10اطلاعات بیشترمهدیهاقازادهفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيm.aghazadehدر حال تحصیل
11اطلاعات بیشترزهراامیرخانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيzamirkhaniدر حال تحصیل
12اطلاعات بیشترراضیهامیریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيrazieamiriدر حال تحصیل
13اطلاعات بیشترسمیهامیریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيsamiriدر حال تحصیل
14اطلاعات بیشترشیرینامینیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيsh.aminiدر حال تحصیل
15اطلاعات بیشترفاطمهانصاری چلچهفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدf.ansariدر حال تحصیل
16اطلاعات بیشترحسینانعام زادهفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدhosein.enamzadehدر حال تحصیل
17اطلاعات بیشترسهاایزدی یزدیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيsohaizadiدر حال تحصیل
18اطلاعات بیشترنرگسایماندختفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيn.imandokhtدر حال تحصیل
19اطلاعات بیشترمایدهبازرگانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيmaede.bazarganiدر حال تحصیل
20اطلاعات بیشترمحمدباقریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيmohammad.bagheriدر حال تحصیل
21اطلاعات بیشترسعیدباقریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيs.bagheriدر حال تحصیل
22اطلاعات بیشترسحربدریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدsahar.badriدر حال تحصیل
23اطلاعات بیشترامیرحسینبرزگریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيa.barzegariدر حال تحصیل
24اطلاعات بیشترنیمابهاری سجهرودفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيbahari.nدر حال تحصیل
25اطلاعات بیشترآرشبهبودیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيarash.behboudiدر حال تحصیل
26اطلاعات بیشترسپیدهبهرامیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيsepide.bahramiدر حال تحصیل
27اطلاعات بیشترپگاهبیاتفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدp.bayatدر حال تحصیل
28اطلاعات بیشترسجادبیاتفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيsajjadدر حال تحصیل
29اطلاعات بیشترنازنینپادکانفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدnazaninpadkanدر حال تحصیل
30اطلاعات بیشتررقیهپازکیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدr.pazokiدر حال تحصیل
31اطلاعات بیشترکریمپازکیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدk.pazokiدر حال تحصیل
32اطلاعات بیشترفاطمهپرچیانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيfatemehدر حال تحصیل
33اطلاعات بیشترژیلاپرژکفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدzhilaparzhakدر حال تحصیل
34اطلاعات بیشترعلیپورحسینفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيali.pourhosseinدر حال تحصیل
35اطلاعات بیشترسهرابپیرهادیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيsohrab.pirhadiدر حال تحصیل
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 صفحه بعد    صفحه آخر