دوشنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات>
دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات
 
 
فارغ التحصیلان Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
نام خانوادگی
نام
فارغ التحصیلدر حال تحصیل
مقطع
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 210
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطعنام کاربریوضعیت تحصیلی
1اطلاعات بیشترمتینابراهیم خانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيmat.ebrahimkhaniدر حال تحصیل
2اطلاعات بیشترمسعودابراهیمی اتانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدmasoud.ebrahimiدر حال تحصیل
3اطلاعات بیشترمحدثهاخلاقی زادهفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيakhlaghizadeدر حال تحصیل
4اطلاعات بیشترشادنازاخوندیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيsh.akhoundiدر حال تحصیل
5اطلاعات بیشترامیرحسینادینهفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيa.adinehدر حال تحصیل
6اطلاعات بیشترفاطمهازادفلاحفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيf.azadfallahدر حال تحصیل
7اطلاعات بیشتررضااسدیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيr.asadiدر حال تحصیل
8اطلاعات بیشترفریبااسمعیلیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيf.esmaeiliدر حال تحصیل
9اطلاعات بیشترامیراشخاصیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيamir.ashkhasiدر حال تحصیل
10اطلاعات بیشترجواداصغریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيjavad.asghariدر حال تحصیل
11اطلاعات بیشترمهدیهاقازادهفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيm.aghazadehدر حال تحصیل
12اطلاعات بیشترمحمدامانلوفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيm.amanlooدر حال تحصیل
13اطلاعات بیشترزهراامیرخانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيzamirkhaniدر حال تحصیل
14اطلاعات بیشترسمیهامیریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيsamiriدر حال تحصیل
15اطلاعات بیشترراضیهامیریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيrazieamiriدر حال تحصیل
16اطلاعات بیشترشیرینامینیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيsh.aminiدر حال تحصیل
17اطلاعات بیشترفاطمهانصاری چلچهفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدf.ansariدر حال تحصیل
18اطلاعات بیشترحسینانعام زادهفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدhosein.enamzadehدر حال تحصیل
19اطلاعات بیشترسهاایزدی یزدیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيsohaizadiدر حال تحصیل
20اطلاعات بیشترنرگسایماندختفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيn.imandokhtدر حال تحصیل
21اطلاعات بیشترمایدهبازرگانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيmaede.bazarganiدر حال تحصیل
22اطلاعات بیشترسعیدباقریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيs.bagheriدر حال تحصیل
23اطلاعات بیشترمحمدباقریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيmohammad.bagheriدر حال تحصیل
24اطلاعات بیشترسحربدریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدsahar.badriدر حال تحصیل
25اطلاعات بیشترنیمابهاری سجهرودفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيbahari.nدر حال تحصیل
26اطلاعات بیشترآرشبهبودیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيarash.behboudiدر حال تحصیل
27اطلاعات بیشترسپیدهبهرامیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيsepide.bahramiدر حال تحصیل
28اطلاعات بیشترسعیدهبیاتفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيs.bayatدر حال تحصیل
29اطلاعات بیشترپگاهبیاتفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدp.bayatدر حال تحصیل
30اطلاعات بیشترسجادبیاتفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيsajjadدر حال تحصیل
31اطلاعات بیشترنازنینپادکانفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدnazaninpadkanدر حال تحصیل
32اطلاعات بیشتررقیهپازکیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدr.pazokiدر حال تحصیل
33اطلاعات بیشترکریمپازکیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدk.pazokiدر حال تحصیل
34اطلاعات بیشترفاطمهپرچیانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسيfatemehدر حال تحصیل
35اطلاعات بیشترژیلاپرژکفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشدzhilaparzhakدر حال تحصیل
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 صفحه بعد    صفحه آخر