دوشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات>
دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات
 
 
 Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
عنوان مقاله
مجله
نام خانوادگی
نام
زبان مقاله
نویسنده
ISI
Proceeding
AbstractBook
Select
Select
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 136
صفحه اول  1 2 3 4 5 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نام خانوادگیتاریخ مقالهعنوان مقاله
1مقالهVasighi, M
Amini, H
2017-06-15A directed batch growing approach to enhance the topology preservation of self-organizing map
2مقالهShams, F
Sadeghi Bigham, B
2017-05-29A neural network approach to navigation of a mobile robot and obstacle avoidance in dynamic and unknown environments
3مقالهJafari, M
Rahimi, M
Bayat, M
2017-03-15Unstabling in the legal Environment and Decision-Making process
4مقالهKavianpour, H
Vasighi, M
2017-02-15Structural classification of proteins using texture descriptors extracted from the cellular automata image
5مقالهBahrami, L
Sadeghi Bigham, B
Kamali, K
2016-11-05The Effect of some Genetic Mutations on Endometriosis Using Data Mining Techniques
6مقالهداودی منفرد, م
دلفراز پهلوانلو, ا
قبادی بابی, س
2016-10-06کمینه سازی تعداد تحویل ها در شبکه های بی سیم با حرکت گروهی کاربران
7مقالهMesrikhani, A
Davoodi Monfared, M
2016-09-12Non-zero probability of nearest neighbor searching
8مقالهنوری زاده واحد دهکردی, ف
صادقی بی غم, ب
خدایی فر, س
2016-09-09حذف کمترین تعداد موانع مربعی در برنامه ریزی حرکت ربات
9مقالهصادقی بی غم, ب
عباسی کیا, م
2016-09-05هندسه محاسباتی: الگوریتم ها و کاربردها (جلد اول)، تالیف مارک دی برگ
10مقالهKhodaei, M
Sadeghi Bigham, B
Faez, K
2016-08-26Adaptive Data Hiding, Using Pixel-Value-Differencing and LSB Substitution
11مقالهPahlevani, P
Khamfroush, H
Lucani, D. E
Pederson, M. V
Fitzek, F. H. P
2016-08-04Network coding for hop-by-hop communication enhancement in multi-hop networks
12مقالهKavianpour, H
Vasighi, M
2016-04-29Structural Classification of Proteins using Fuzzy Clustering and Cellular Automata
13مقالهAlavi Toussi, H
Sadeghi Bigham, B
2016-02-02Design, Implementation and Evaluation of Multi-terminal Binary Decision Diagram based Binary Fuzzy Relations
14مقالهPahlevani, P
Lucani, D. E
Fitzek, F. H. P
2016-01-21Method and apparatus to enhance routing protocols in wireless mesh networks
15مقالهتقیلو, م
وثیقی, م
2015-12-17یادگیری نظارتی با استفاده از شبکه های X_Y Fused در نقشه های خودسازمانده رشد کننده
16مقالهPanahi, F
Davoodi, M
F. van der Stappen, A
2015-12-11Orienting Parts with Shape Variation
17مقالهSheikhi, F
Mohades, A
de Berg, M
Davoodi, M
2015-10-09Separating Bichromatic Point Sets by L-shapes
18مقالهJafari, M
Bayat, M
Habibi, A
2015-08-14Examination of the Effect of Acquisition and Application of Professional Information and Knowledge in Promoting Life Insurance Marketing
19مقالهتقیلو, م
وثیقی, م
2015-06-08یادگیری نظارتی در شبکه های انتشار بازگشتی رشدکننده
20مقالهآقاجانلو, ی
پارسامهر, ر
2015-05-28ارزیابی پروتکل های جمع آوری داده در شبکه های حسگر بی سیم متحرک
21مقالهBakhshesh, D
Davoodi, M
2015-05-15Approximating of conic sections by DP curves with endpoint interpolation
22مقالهJafari, M
Bayat , M
2015-05-09The engineering of achievement rate of literate man’s strategic vision in elementary school and high school by RADAR technique
23مقالهGhasemi, F
Parsamehr, R
2015-05-05A multi authentication scheme for RFID systems
24مقالهSaadati, F
Sadeghi Bigham, B
Kamali, K
2015-04-20Treatment of Chronic Disease Using the Recommender Systems: Nervous System GMDH
25مقالهDavoodi, M
Mohades, A
Sheikhi, F
Khanteimouri, P
2015-02-20Data imprecision under λ-geometry model
26مقالهقاسمی, ف
پارسامهر, ر
2014-11-20طرح امنیتی تایید هویت چندجانبه برای سیستم های RFID
27مقالهMaleki, A
Ataei, M
Maleki, R
2014-11-16The Effect of Managers' Market Orientation Perspective on Orientation Attitude, job Satisfaction and Organizational Commitment (Case Study: Noor Ista Khorasan Company)
28مقالهJamili Oskouei, R
Askari, M
2014-09-10Predicting Academic Performance with Applying Data Mining Techniques (Generalizing the results of two Different Case Studies)
29مقالهJamili Oskouei, R
Naghizadeh Varzeghani , H. R
Samadyar, Z
2014-09-09Intelligent Agents: A Comprehensive Survey
30مقالهپورمحمدخان, م
ناجی, ح
پارسامهر, ر
2014-05-15دلایل پذیرش و عدم پذیرش بانکداری همراه توسط کاربران بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی (TAM)
صفحه اول  1 2 3 4 5 صفحه بعد    صفحه آخر