سه‌شنبه، ۴ مهر ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات>
دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات
 
 

سخنرانی عمومی

یادگیری انتقالی

پروین رزاقی

دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات

تاریخ: ۱۳۹۵-۹-۱۴

زمان: ۱۷:۱۵

مکان: I001

خلاصه: در روش های یادگیری سنتی تنها از مجموعه داده ی حوزه ی اصلی برای یادگیری استفاده می گردید. یادگیری انتقالی علاوه بر استفاده از مجموعه ی داده ی حوزه ی اصلی، از اطلاعات حوزه های مشابه با حوزه ی اصلی (اعم از نمونه های آموزشی، مدل های یادگرفته شده و غیره) نیز در روند یادگیری استفاده می نماید. با توجه به اینکه فراهم کردن نمونه های آموزشی در بسیاری از حوزه-ها بسیار سخت می باشد و از طرفی با توجه به وجود منبع عظیمی از روش های مشابه و یا مجموعه داده های متناظر مشابه، بایستی از اطلاعات حوزه های مشابه با حوزه ی اصلی در یادگیری استفاده گردد. در یادگیری انتقالی سه سوال اساسی وجود دارد که بایستی به آن ها پاسخ داده شود: 1) چه دانشی باید انتقال یابد؟ 2) چگونه باید انتقال یابد؟ 3) چه هنگامی باید انتقال یابد؟ روش های یادگیری انتقالی را از دیدگاه های متفاوت می توان به دسته های متفاوتی تقسیم نمود. در این ارائه دسته های متفاوت را معرفی کرده و برخی از روش های مهم در حوزه یادگیری انتقالی را مورد بررسی و تحلیل قرار می-دهیم. همچنین کاربرد آن را در برخی از حوزه. های تحقیقاتی بینایی ماشین همانند شناسایی اشیا مورد بررسی قرار خواهیم داد.