يكشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۶   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات>
دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات
 
 

دفاعیه کارشناسی

به کار گیری الگوریتم یادگیری Q در مسیریابی ربات

نگار علیمحمدی

استاد راهنما: پروین رزاقی

دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات

تاریخ: ۱۳۹۶-۶-۱۵

زمان: ۱۵:۳۰

مکان: I001

خلاصه: در این مسئله فرض بر این است که ربات در محیطی ناشناخته قرار دارد و هدف پیدا کردن مسیر از مبدا به مقصد می باشد. بدین منظور در این پایان نامه، چندین الگوریتم که از یادگیری Q استفاده کرده اند مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند .