۳۰ آذر ۱۳۹۵

انتشار پانزدهمین شماره خبرنامه پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین در فصل پاییز 1395

در پانزدهمین شماره این خبرنامه (ویژه‌نامه پاییز 95) خواهید خواند:

 موفقیت پژوهشگران دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

به یاد بزرگ مرد فقید، حاج محمدنقی ترکمان: نشانه پیشکسوت بودن تنها سال گذشتگی نیست

برگزاری دومین مدرسه علوم زمین در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه

افزایش روند گرمایشی زمین در سال 2016

کشف اتم های داغ هیدروژن در لایه های بالای هواکره

سیاست و اقتصاد، یکپارچگی در برابر گرمایش زمین

بیم و امید در نشست مراکش

معرفی دریاچه های آب شیرین ایران

نگاهی به پیمان کیوتو

مطالب شماره پانزدهمین خبرنامه (پاییز 1395) را می‌توانید از این آدرس مطالعه بفرمایید.