۱ دي ۱۳۹۵

امضای یادداشت تفاهم بین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و اکول پلی‌تکنیک فرانسه

یک یادداشت تفاهم بین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و اکول پلی‌تکنیک فرانسه به منظور تسهیل همکاری‌های علمی، افزایش فرصت‌های آموزشی و پژوهشی، و تبادل استاد و دانشجو به امضاء رسیده است. جهت بهره‌برداری از این تفاهم‌نامه و استفاده از این فرصت، اساتید و دانشجویان دکتری می‌توانند با هماهنگی دانشکده‌های مربوطه اقدام کنند. این تفاهم‌نامه میان پروفسور فرانک پاکار معاون اکول پلی‌تکنیک که از مراکز آموزش عالی تراز اول فرانسه است و جناب آقای دکتر بابک کریمی رئیس محترم دانشگاه امضاء شده است. این تفاهم‌نامه از آذرماه 1395 به مدت پنج سال معتبر بوده و پس از آن قابل تمدید است.