۲۹ دي ۱۳۹۵

برنامه نهایی دومین مدرسه علوم زمین- بهمن 95

برنامه دومین مدرسه علوم زمین که در بهمن ماه سال جاری در دانشگاه برگزار خواهد شد به شرح زیر است