۲۴ بهمن ۱۳۹۵

گرایش های فعال دانشکده ریاضی برای انتخاب رشته دانشجویان

اساتید دانشکده ریاضی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در شاخه‌های مختلفی از رشته های ریاضی در حال تحقیق و پ‍ژوهش هستند. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می‌توانند با هر یک از اساتید دانشکده به عنوان استاد راهنما (بعد از اخذ موافقت ایشان) در موضوعات مرتبط در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری به فعالیت پژوهشی مورد نظر بپردازند.

در حال حاضر زمینه های زیر در دانشکده فعال هستند:

  • رشته ریاضی گرایش محض:  آنالیز - ترکیبیات و نظریه گراف –جبر هندسه و توپولوژی– نظریه اطلاعات و رمزنگاری
  • رشته ریاضی گرایش کاربردی:  آنالیز عددی–بهینه سازی و تحقیق در عملیات – ریاضیات مالی – حل عددی معادلات و جبرخطی عددی- نظریه تقریب - رمزنگاری

برای آشنایی با زمینه های تخصصی و فعالیتهای پژوهشی اساتید به صفحه شخصی اعضای دانشکده مراجعه فرمایید.