۴ اسفند ۱۳۹۵

کسب رتبه دوم دانشگاه در میان موسسات علمی پژوهشی برتر کشور از فدراسیون سرآمدان علمی ایران

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با دارا بودن تعداد 7 سرآمد علمی حائز رتبه دوم موسسات علمی پژوهشی برتر کشور در دومین سال انتخاب سرآمدان علمی ایران شده است. گفتنی است تمامی این 7 سرآمد علمی دانشگاه در میان گروه الف سرآمدان (50 نفر برتر لیست) بوده و دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با اختصاص 14درصد این لیست از میان دانشگاه‌های کشور، از لحاظ نسبت سرآمد به کل اعضای هیأت علمی رتبه اول را داراست.

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، کسب این عنوان برجسته علمی پژوهشی را به جامعه علمی کشور به ویژه پژوهشگران و سرآمدان علمی دانشگاه تبریک و تهنیت می‌گوید.