۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶

دعوت به همکاری پسادکتری

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان از افرادی که در سه سال اخیر در یکی از رشته های علوم پایه از دانشگاههای معتبر جهان فارغ التحصیل شده اند، دعوت به همکاری می کند. این همکاری می تواند به یکی از دو طریق زیر باشد:

1.      ایرانیان فارغ التحصیل یکی از 400 دانشگاه برتر جهان، یا کسانی که بعد از فارغ التحصیلی حداقل دو سال در یکی از 400 دانشگاه برتر جهان بوده اند، با مراجعه به نشانی international.bmn.ir و ثبت نام در سامانه و انتخاب پایگاه دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان. این افراد از حمایت کامل بنیاد ملی نخبگان برخوردار شده و معادل استادیار پایه یک حقوق ماهیانه دریافت می کنند. همچنین این دانشگاه در تامین محل اسکان سازمانی به متقاضیان کمک خواهد کرد. طول دوره یک سال است که تحت شرایط خاص قابل تمدید می باشد.

2.      فارغ التحصیلانی که با یکی از اساتید این دانشگاه پروژه پژوهشی یک ساله ارائه کنند. برای این منظور، متقاضیان می توانند مستقیما با استاد مربوطه تماس بگیرند. پروژه پیشنهادی توسط استاد به دانشگاه ارائه می شود. در صورت تصویب طرح در دانشگاه، متقاضی به مدت یک سال کمک هزینه ای از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه دریافت می کند. این دوره تحت شرایطی قابل تمدید است.