۱۰ تير ۱۳۹۶

جزئیات مصاحبه دکتری سال 96 دانشکده فیزیک

به اطلاع معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون نیمه ‌متمرکز دکتری سال 96 به دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان می رساند که جهت شرکت در مصاحبه حضوری می باید فایل اسکن شده از "فیش واریزی 800.000 ریالی به شماره حساب 2178662501009 سیبای ملی بنام حساب تمرکز درآمدهای اختصاصی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه" را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ به ایمیل مسوول دفتر دانشکده فیزیک، خانم موحد pmovahed[at]iasbs.ac.ir ارسال نمایند. عدم دریافت فایل مذکور تا زمان اعلام شده به منزله انصراف متقاضی از شرکت در مصاحبه می باشد. لطفا متقاضیانی که در بیش از یک گرایش فیزیک پذیرفته شده اند، نام دو اولویت اول گرایشی خود را به ترتیب روی فیش ارسالی قید کنند. جدول زمان بندی مصاحبه ها متعاقبا اعلام خواهد شد. اصل فیش حتماً بایستی در زمان مصاحبه تحویل دانشکده شود. لازم به توضیح است که هزینه مذکور برای کلیه معرفی شدگان صرف نظر از اینکه در بیش از یک رشته یا گرایش معرفی شده باشند، فقط یک بار اخذ می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید.