۱۴ تير ۱۳۹۶

برگزیده شدن سه نفر از دانشجویان دکتری پیوسته در المپیاد دانشجویی فیزیک

با کمال خرسندی مطلع شدیم که سه نفر از دانشجویان دکتری پیوسته آقایان پیمان نجفی و وحید تقیلو و خانم فاطمه بیداری در المپیاد دانشجویی فیزیک که اردیبهشت ماه در شهر تبریز برگزار شد برای شرکت در مرحله نهایی پذیرفته شده اند.

 

لازم به ذکر است که از ناحیه غرب کشور فقط ۴ نفر اول مجاز به شرکت در مرحله نهایی بودند. سال گذشته نیز خانم خان احمدی در این مرحله برگزیده شده بودند.

 

ضمن تبریک به این عزیزان موفقیت در مراحل بعدی را برایشان آرزومندیم.