۲۶ تير ۱۳۹۶

انتخاب مقاله پروفسور بابک کریمی و همکاران به عنوان مقاله پراستناد مجله ChemCatChem

مقاله مروری پروفسور بابک کریمی از اعضای هیئت علمی دانشکده شیمی، دکتر فریبرز منصوری و دکتر حمید محمدمیرزایی از دانش‌آموختگان دانشگاه که سال 2015 در مجله ChemCatChem به چاپ رسیده است، اخیرا به عنوان یکی از مقالات پراستناد این مجله برگزیده شد. این مقاله مروری که در ارتباط با کاربرد کاتالیزورهای برپایه نانوذرات یا نانوچندسازه های مغناطیسی در واکنش های جفت شدن کربن-کربن و کربن-هترواتم است در سال 2015 با عنوان زیر در مجله فوق به چاپ رسیده بود:

"Recent Applications of Magnetically Recoverable Nanocatalysts in C-C and C-X Coupling Reactions"

این مقاله مروری و جامع تاکنون 47 ارجاع داشته است. برای مشاهده چکیده این مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cctc.201403057/full

مجله ChemCatChem یکی از مجلات وزین انتشارات وایلی (wiley) در رده مجلات Q1 است که ضریب تاثیر آن (IF=4.8) می‌باشد.