۷ مرداد ۱۳۹۶

گزارش برگزاری "مدرسه مطالعات پیشرفته علوم زمین" روزهای 24 تا 29 تیر 1396

دانشکده علوم زمین "مدرسه مطالعات پیشرفته علوم زمین" را برای گروهی از زمین­ شناسان عراقی از دانشگاه بصره ( 8 نفر) و تعدادی از دانشجویان دانشکده (6 نفر) در تاریخ 24 الی 29  تیر 1396 برگزار کرد.

دبیر علمی و اجرایی این مدرسه خانم دکتر مهتاب افلاکی بودند. در این مدرسه گروهی از اساتید دانشکده مطالبی را در زمینه تحقیقات جاری خود ارایه کردند. ضمنا این مدرسه شامل سه روز عملیات صحرایی یک روزه در اطراف زنجان بود. در طی مدت برگزاری مدرسه  شرکت­ کنندگان از آزمایشگاه کارگاه سنگ بازدید داشتند و با مراحل آماده سازی مقاطع نازک و جداسازی کانی­ های سنگین آشنا شدند.