۲۱ شهريور ۱۳۹۶

کسب جایگاه برتر دانشگاه در تحقق اهداف برنامه‌های مصوب نظام فنی و اجرایی از شورای فنی استان

 

مفتخریم به اطلاع برسانیم، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان موفق به کسب جایگاه برتر در زمینه تحقق اهداف برنامه‌های مصوب نظام فنی و اجرایی از شورای فنی استان زنجان شده است.

مدیریت دانشگاه کسب این عنوان را به اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه، به ویژه کارمندان واحدهای طرح و برنامه، دفتر فنی و امور مالی که با تلاش و پیگیری، دستیابی به این جایگاه را میسر ساختند، صمیمانه تبریک می‌گوید.