۱۶ مهر ۱۳۹۶

آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار برای احداث فضاهای آموزشی، کمک آموزشی و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در نظر دارد به استناد دستور العمل ماده (27) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، تامین منابع مالی پروژه­های مشروح در جدول زیر را از طریق بخش خصوصی انجام دهد. لذا از کلیه­ اشخاص حقیقی و حقوقی شامل سرمایه گذاران، شرکت­ها، صندوق­های سرمایه گذاری و سایر فعالان بخش خصوصی متقاضی دعوت به عمل می‌آید برای دریافت اسناد و مدارک شرایط مشارکت با دفتر طرح و برنامه دانشگاه تماس حاصل نمایند .

 

فهرست پروژه­های مطرح برای سرمایه‌گذاری و واگذاری

ردیف

عنوان پروژه

زیربنا

(متر مربع)

برآورد اولیه اعتبار مورد نیاز

(میلیارد ریال)

بهره بردار

1

احداث دانشکده علوم زیستی

7236

164/7

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

 

2

احداث ساختمان مرکزی و مدیریت

2640

55/4

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

 

3

احداث استخر سر پوشیده

3000

90

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

و سرمایه گذار

4

احداث خانه علم

2000

42

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

و سرمایه گذار

5

احداث ساختمان چند مستاجره پارک علم و فناوری

4000

114/4

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

و سرمایه گذار

 

آدرس: زنجان - بلوار استاد یوسف ثبوتی- دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان - دفتر طرح و برنامه دانشگاه - شماره تماس 4-33155153 (024)  و آدرس ایمیل : m.heidari@iasbs.ac.ir