۴ آذر ۱۳۹۶

انتخاب مقاله دکتر بابک کریمی و همکاران به عنوان مقاله پرخواننده مجله Chemistry Open

 

مقاله مروری دکتر بابک کریمی از اعضای هیئت علمی دانشکده شیمی، مینا قهرمانی دانشجوی دکترای ایشان و همکاران علمی ایشان از کشور ایتالیا، دکتر روزاریو کریسمینا و دکتر مارئو پاگلیارو،  از موسسه  مطالعات مواد نانوساختار، پالرمو، ایتالیا که در سال 2017 در مجله ChemistryOpen به چاپ رسیده است، اخیرا به عنوان یکی از 10 مقاله پرخواننده این مجله برگزیده شد.

این مقاله مروری که در ارتباط با اکسایش الکتروشیمیایی الکل‌ها با استفاده از کاتالیزورهای برپایه نیتروکسیل رادیکال‌هاست با عنوان زیر در مجله فوق به چاپ رسیده است:

Electrochemical Alcohol Oxidation Mediated by TEMPO like Nitroxyl Radicals

برای مشاهده چکیده مقاله به این لینک مراجعه نمایید.

مجله ChemistryOpen یکی از مجلات وزین انتشارات وایلی (wiley) است.