۴ آذر ۱۳۹۶

متن سخنرانی دکتر بابک کریمی رئیس محترم دانشگاه در مراسم گرامی‌داشت بیست و پنج سالگی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

متن سخنرانی دکتر بابک کریمی رئیس محترم دانشگاه در مراسم گرامی‌داشت بیست و پنج سالگی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ( دوم آذرماه 1396 )