دفاعيه كارشناسي ارشد

بررسی مسیر‌های رنگین‌کمانی در رنگ‌آمیزی راسی گراف‌ها

سیده فهیمه شکری

استاد راهنما: علی طاهرخانی

دانشکده ریاضی

تاریخ: ۱۳۹۵-۱۲-۷

زمان: ۱۱:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان