دفاعيه كارشناسي ارشد

تشخیص تخلیه‌ی جزئی با استفاده از حسگر فیبر نوری تداخل‌سنج ماخ‌-زندر

وحورا تحسینی

استاد راهنما: دکتر رحمان نوروزی

دانشکده فیزیک

تاریخ: ۱۳۹۵-۱۲-۸

زمان: ۱۵:۳۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان

خلاصه: در این پایان‌نامه، طراحی و ساخت حسگر فیبر نوری تداخل‌سنج ماخ‌-زندر گزارش شده است. با استفاده از این حسگر، امواج صوتی در محدوده‌ی بسامد امواج فراصوت، قابل شناسایی و آشکارسازی است. امواج صوتی، امواج مکانیکی هستند و با وارد کردن فشار بر فیبر، موجب تغییر ضریب شکست آن می‌شوند. به این ترتیب فاز نور عبوری از فیبر تغییر می‌کند. به‌منظور دستیابی به اطلاعات امواج صوتی با استفاده از تغییرات فاز ایجاد شده در نور عبوری از فیبر، باید از چیدمان تداخل‌سنجی استفاده کرد. بنابراین اساس عملکرد حسگر ساخته شده در این پروژه بر مبنای مدولاسیون فاز است. در این پایان‌نامه از چیدمان تداخل‌سنج ماخ‌-زندر استفاده شده است. برای ساخت این حسگر، از فیبر نوری تک‌مد با طول موج 1550نانومتر استفاده و سه پیچه‌ی فیبر نوری بدون روکش، روکش‌دار و تخت روکش‌دار ساخته شده است. با توجه به نتایج تجربی، این حسگر قابلیت دریافت و شناسایی امواج امواج صوتی با بسامد تقریبی 10تا 80 کیلوهرتز را در هوا، 10تا 500 کیلوهرتز را در آب و 6 تا 500 کیلوهرتز را درون روغن داراست. نتایج حاضر نشان می‌دهد این حسگر می‌تواند امواج صوتی حاصل از تخلیه‌ی جزئی در روغن را تشخیص دهد.